Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Digital Workforce

Analyst

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
Digital Workforce, analytiker Joni Grönqvist
23.8.
2022

Under Q2’22 uppvisade Digital Workforce en tillväxt i enlighet med förväntningarna (9%) , men långt ifrån de egna, ambitiösa målsättningarna på 35%-ig årlig omsättningstillväxt. De strategiska satsningarna i USA och England framskrider, liksom bolagets arbete med den egna plattformen. Lönsamhetensåtgärder vidtas. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar.

Videoinnehåll:

inderesTV
31.5.
2022

IT- konsultsektorn i Finland går som tåget. Den organiska omsättningstillväxten under årets första kvartal var fortsättningsvis stark, i medeltal 9%. Även lönsamheten var god, liksom kundernas efterfrågan. Nytänkande åtgärder har vidtagits för att minska personalomsättningen i branschen. Utsikterna för resterande delen av 2022 ter sig lika lovande som starten på året och värderingsmässigt ser sektorn lovande ut. Analytiker Joni Grönqvist sammanfattar.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:13 God tillväxt, bra nivå på lönsamhet i Q1'22

inderesTV
Digital Workforce:s analytiker Joni Grönqvist
24.5.
2022

Digital Workforce börslistades hösten 2021. Bolaget är förutom något av en pionjär, även branschledande inom automatisering och robotisering av manuella processer. Tillväxtmålen är ambitiösa och de stöds av en unik teknologi, växande efterfrågan och naturlig skalbarhet. Med framgångar i Finland och Norden, står Storbritannien och USA näst i tur gällande geografisk marknadsexpandering. Lönsamhet räknar man med att uppvisa år 2026. Analytiker Joni Grönqvist sammanfattar affärsmodell, strategi och tillväxtplaner.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion

Digital Workforce

Svenska translation unavailable for Digital Workforce.