Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
15.8.
2022

Ovaro Kiinteistösijoitus julkaisi perjantaina tiedot heinäkuun vuokrausasteesta. Yhtiö siirtyi vuoden alussa raportoimaan neliömetriperusteisen vuokrausasteen koko asuntokannan osalta (aik. ”Vuokrasalkku”) ja heinäkuussa vuokrausaste asettui 95,03 %:iin (6/22: 95,19 %).

Tiedotteet
12.8.
2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 12.8.2022 klo 10.30


Ovaron heinäkuun raportti – vuokrausaste tavoitetasossa


Ovaron asuntosalkun vuokrausaste

Tiedotteet
11.8.
2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj                              
Lehdistötiedote 11.8.2022 klo 09.30


Analyytikon kommentti
11.8.
2022

Odotamme yhtiön operatiivisen suorituksen parantuneen vertailukaudesta etenkin osakkuusyhtiö Apitare Oy:n tuoman tuloskontribuution vetämänä. Raportoidun tuloksen ennustamme edelleen olleen tappiolla portfolion arvonlaskusta johtuen.

Ovaro Kiinteistösijoitus