Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
2.2.
2021

Ovaron on määrä päästä siirtymään uudella strategiakaudella kohti kasvu- ja kehitysvaihetta, mutta näkemyksemme mukaan saneerauksen onnistumiseen ja kasvuvaiheeseen pääsemiseen liittyy epävarmuutta ja näkyvyys lähivuosien tulostasoon on yhä sumuinen. Saneeraukseen liittyvät riskit huomioiden emme näe osakeen tuotto/riski-suhdetta nykyisellä kurssitasolla riittävän houkuttelevana ja seuraamme siksi kehitystä toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
20.11.
2020

Ovaron Q3-tulos oli odotuksiamme parempi ja saneeraus vaikuttaa etenevän tällä hetkellä oikeaan suuntaan. Vaikka osakkeen riskiprofiili on laskenut kuluvana vuonna selvästi ja tasepohjainen arvostus on edelleen matala, liittyy saneerauksen onnistumiseen mielestämme yhä huomattavaa epävarmuutta. Haluammekin yhtiöltä vielä lisänäyttöjä ja seuraamme saneerausta siksi toistaiseksi sivusta.

Inderes analyysi
14.8.
2020

Ovaron operatiivinen Q2-tulos jäi kauas ennusteistamme erityisesti odotettua korkeampien hoitokulujen vuoksi. Olemme tarkistaneet ennusteitamme maanantain tulosvaroituksen ja Q2-tuloksen myötä alaspäin. Heikon näkyvyyden ja positiivisten kurssiajurien puuttumisen vuoksi emme näe arvostuksessa merkittävää lyhyen tähtäimen nousuvaraa ja seuraamme saneerausta toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
28.7.
2020

Ovaron alkuvuonna käynnistämät vuokraustoiminnan tehostamistoimet ovat ottaneet Q2:n aikana askeleen eteenpäin ja Ydintoiminta-salkun vuokrausaste on kääntynyt touko-kesäkuussa selvään nousuun. Osakkeen tasepohjainen arvostus on edelleen matala, mutta näkyvyys kestävään tuloskäänteeseen on yhä rajallinen ja seuraamme saneerausta siksi toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
8.5.
2020

Olemme Ovaron Q1-raportin myötä hieman aikaisempaa luottavaisempia ennustamaamme lähivuosien käännettä kohtaan, mutta ennustemuutoksemme olivat pieniä ja näkemyksemme säilyy isossa kuvassa ennallaan. Odotamme edelleen vuoden 2020 jäävän yhtiölle heikoksi ja selkeämpi kannattavuuskäänne nähdään vasta vuonna 2021. Osakkeen tasepohjainen arvostustaso on matala, mutta heikon näkyvyyden ja positiivisten kurssiajurien puuttumisen vuoksi emme näe arvostuksessa merkittävää lyhyen tähtäimen nousuvaraa ja seuraamme saneerausta edelleen sivusta. 

Inderes analyysi
16.4.
2020

Koronapandemia pitkittää yhtiön käynnissä olevaa saneerausta, erityisesti koska se vaikeuttaa yhtiölle tärkeitä huoneistomyyntejä sekä heikentää rahoituksen saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Olemme laskeneet kuluvan vuoden ja lähivuosien ennusteitamme ja odotamme vuoden 2020 jäävän yhtiölle heikoksi. Osakkeen tasepohjainen arvostustaso on matala, mutta heikon näkyvyyden ja positiivisten kurssiajurien puuttumisen vuoksi emme näe arvostuksessa merkittävää lyhyen tähtäimen nousuvaraa ja seuraamme saneerausta edelleen sivusta.

Inderes analyysi
21.2.
2020

Ovaron Q4-raportti oli meille pettymys ja olemme laskeneet ennusteitamme alaspäin. Osakkeen riskiprofiili on mielestämme korkea 1.4. erääntyvän jvk-lainan uudelleenrahoitukseen liittyvien riskien takia emmekä näe arvostustasossa merkittävää nousuvaraa ennen kuin käynnissä olevan saneerauksen onnistumisesta saadaan selkeämpiä näyttöjä.

Inderes analyysi
15.11.
2019

Ovaron Q3-raportti oli hieman odotuksiamme parempi ja saneeraus vaikuttaa nyt etenevän oikeaan suuntaan. Arvostus suhteessa nettovarallisuuteen on matala, mutta emme näe arvostustasossa tällä hetkellä nousuvaraa. Osakkeessa on mielestämme lyhyellä tähtäimellä enemmän negatiivisia kuin positiivisia ajureita, minkä takia jäämme edelleen seuraamaan saneerauksen etenemistä tarkkailuasemista.
 

Inderes analyysi
9.8.
2019

Ovaron saneeraus on edennyt odotuksiamme hitaammin ja erityisesti vuokrausasteen kehitys on ollut meille pettymys. Olemme laskeneet ennusteitamme ja odotamme vuosien 2019-2020 jäävän yhtiölle tuloksellisesti heikoiksi. Saneerauksen onnistumiseen liittyvä epävarmuus on korkea vuokrausasteeseen liittyvän epävarmuuden ja vuonna 2020 erääntyvän merkittävän jvk-lainan uudelleenrahoitukseen liittyvän riskin takia.

Inderes analyysi
19.6.
2019

Eilinen tulosvaroitus ei tullut meille täytenä yllätyksenä, mutta se mielestämme edelleen kasvatti yhtiön käynnissä olevan saneerauksen onnistumiseen liittyvää epävarmuutta. Osakkeessa voi olla selvää nousuvaraa, mikäli saneeraus onnistuu, mutta korkean epävarmuuden takia haluamme paremman näkyvyyden yhtiön tulevaan kehitykseen ennen kuin olemme valmiita hyväksymään osakkeelle nykyistä korkeampaa arvostustasoa.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Ovaro Kiinteistösijoitus

Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.