Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
19.11.
2021

Ovaro julkaisi eilen Q3-raportin, joka oli odotuksiamme heikompi. Viime perjantain isojen liikkeiden myötä yhtiö on käännepisteessä. Mielestämme riskejä on kuitenkin yhä liikaa ja ne painavat vaakakupissa pidemmän aikavälin tuottopotentiaalia enemmän. 

Inderes analyysi
17.11.
2021

Ovaro julkistaa Q3-tuloksen torstaina. Q3-raportissa tulos jää sivurooliin ja huomio keskittyy perjantaina tiedotetun portfoliokaupan ja rahoitusjärjestelyn vaikutuksiin sekä yhtiön strategiseen suuntaan.

Inderes analyysi
20.8.
2021

Ovaron operatiivinen tulos parantui heikosta vertailukaudesta, mutta raportoitu tulos jäi rumasti tappiolle portfolion arvonlaskun johdosta. Yhtiöllä vaikuttaa riittävän edelleen paljon tehtävää ja sijoittajien toiveet lepäävät pitkälti uusien kehityshankkeiden onnistumisen varassa, mutta näkyvyys näihin on tällä hetkellä heikko.

Inderes analyysi
7.5.
2021

Ovaro otti alkuvuonna strategian toteuttamisessa edistysaskeleita, mutta operatiivisen tuloksen osalta Q1 jäi heikoksi. Saneeraukseen onnistumiseen ja kasvuvaiheeseen pääsemiseen liittyy mielestämme yhä huomattavaa epävarmuutta ja seuraammekin kehitystä siksi toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
26.2.
2021

Ovaron Q4-raportti oli tappiollisesta operatiivisesta tuloksesta ja isosta alaskirjauksesta johtuen meille selkeä pettymys. Saneerauksen onnistumiseen ja kasvuvaiheeseen pääsemiseen näyttää liittyvän edelleen huomattavaa epävarmuutta, eikä osakkeen nykyinen arvostustaso kannusta riskinottoon.

Inderes analyysi
2.2.
2021

Ovaron on määrä päästä siirtymään uudella strategiakaudella kohti kasvu- ja kehitysvaihetta, mutta näkemyksemme mukaan saneerauksen onnistumiseen ja kasvuvaiheeseen pääsemiseen liittyy epävarmuutta ja näkyvyys lähivuosien tulostasoon on yhä sumuinen. Saneeraukseen liittyvät riskit huomioiden emme näe osakeen tuotto/riski-suhdetta nykyisellä kurssitasolla riittävän houkuttelevana ja seuraamme siksi kehitystä toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
20.11.
2020

Ovaron Q3-tulos oli odotuksiamme parempi ja saneeraus vaikuttaa etenevän tällä hetkellä oikeaan suuntaan. Vaikka osakkeen riskiprofiili on laskenut kuluvana vuonna selvästi ja tasepohjainen arvostus on edelleen matala, liittyy saneerauksen onnistumiseen mielestämme yhä huomattavaa epävarmuutta. Haluammekin yhtiöltä vielä lisänäyttöjä ja seuraamme saneerausta siksi toistaiseksi sivusta.

Inderes analyysi
14.8.
2020

Ovaron operatiivinen Q2-tulos jäi kauas ennusteistamme erityisesti odotettua korkeampien hoitokulujen vuoksi. Olemme tarkistaneet ennusteitamme maanantain tulosvaroituksen ja Q2-tuloksen myötä alaspäin. Heikon näkyvyyden ja positiivisten kurssiajurien puuttumisen vuoksi emme näe arvostuksessa merkittävää lyhyen tähtäimen nousuvaraa ja seuraamme saneerausta toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
28.7.
2020

Ovaron alkuvuonna käynnistämät vuokraustoiminnan tehostamistoimet ovat ottaneet Q2:n aikana askeleen eteenpäin ja Ydintoiminta-salkun vuokrausaste on kääntynyt touko-kesäkuussa selvään nousuun. Osakkeen tasepohjainen arvostus on edelleen matala, mutta näkyvyys kestävään tuloskäänteeseen on yhä rajallinen ja seuraamme saneerausta siksi toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
8.5.
2020

Olemme Ovaron Q1-raportin myötä hieman aikaisempaa luottavaisempia ennustamaamme lähivuosien käännettä kohtaan, mutta ennustemuutoksemme olivat pieniä ja näkemyksemme säilyy isossa kuvassa ennallaan. Odotamme edelleen vuoden 2020 jäävän yhtiölle heikoksi ja selkeämpi kannattavuuskäänne nähdään vasta vuonna 2021. Osakkeen tasepohjainen arvostustaso on matala, mutta heikon näkyvyyden ja positiivisten kurssiajurien puuttumisen vuoksi emme näe arvostuksessa merkittävää lyhyen tähtäimen nousuvaraa ja seuraamme saneerausta edelleen sivusta. 

Ovaro Kiinteistösijoitus

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas