Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
23.2.
2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj                              
Lehdistötiedote 23.2.2021 klo 08.30


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 1-12/2020 julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1-12/2020 torstaina 25.2.2021 arviolta klo 8.30.


Tiedotustilaisuus

Tiedotteet
19.2.
2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Sisäpiiritieto
Pörssitiedote 19.2.2020 kello 08.30


Tulosvaroitus: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n päivittää ohjeistustaan vuodelle 2020.

Ovaro ohjeistaa operatiivista tulosta (EPRA). Yhtiö päivittää vuoden 2020 ohjeistuksensa seuraavasti.


Uusi ohjeistus:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen (EPRA-tulos) olevan alhaisempi kuin vuonna 2019.        

                

Aiempi ohjeistus:

Tiedotteet
9.2.
2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Lehdistötiedote

9.2.2021 klo 09.30 

Ovaron tammikuun kuukausiraportti – vuokrausaste oli 93,76 %


Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste

Tiedotteet
27.1.
2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Pörssitiedote 27.1.2021 klo 8.30

Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Huttusen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä


Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Marko Huttusen strategiakauden 2021-2023 kattavasta kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu:

Tiedotteet
25.1.
2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Pörssitiedote 25.1.2021 klo 09.00


Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan 

Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan, joka alkoi 20.11.2020 ja päättyi 22.1.2021. Tänä aikana Ovaro hankki 58.903 omaa osaketta keskihintaan 4,24 euroa yhteisarvon ollessa 249 996,11 euroa. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Tiedotteet
20.1.
2021

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ    

Lehdistötiedote

20.1.2021 klo 8.30


Ovaro Kiinteistösijoitus ja POP Pankki yhteistyöhön

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj laajentaa rahoituspohjaa ja käynnistää yhteistyön POP Pankki ryhmään kuuluvan Reisjärven Osuuspankin kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa pankki on myöntänyt noin kahden miljoonan euron kiinteistövakuudellisen luoton. Uusi luotto on olemassa olevia rahoituksia edullisempi.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Ovaro Kiinteistösijoitus

Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.