Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
16.3.
2023

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
16.3.2023 klo 9.00

 

TITANIUM OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA

Tiedotteet
15.3.
2023

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
15.3.2023 klo 15.00

 

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 15.3.2023 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksu ja lisäosingon maksu

Analyytikon kommentti
9.3.
2023

Titanium julkaisi helmikuun osalta rahastojensa kuukausiraportit, joiden perusteella uusmyynti jatkui erittäin pirteänä. Nettomerkinnät yhtiön rahastoihin olivat laskelmiemme mukaan yhteensä noin 11 MEUR.

Analyytikon kommentti
8.3.
2023

Toistamme Titaniumin 19,0 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää) osakekurssin selvän nousun myötä.

Analyysi
7.3.
2023

Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia ja odotamme edelleen Titaniumilta hyvää tuloskehitystä lähivuosilta. Entisestään kohonnut korkotaso kasvattaa kuitenkin jonkin verran ennusteisiimme liittyviä riskejä ja kohonneen arvostustason myötä emme näe osakkeen tarjoavan enää riittävää riski/tuotto-suhdetta.

Tiedotteet
2.3.
2023

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
2.3.2023 klo 14.00
 

TITANIUM OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS OPTIO-OIKEUKSILLA 2020A TEHTYJEN OSAKEMERKINTÖJEN PERUSTEELLA

Titanium Oyj:n ("Titanium" tai "Yhtiö") optio-oikeuksilla 2020A on 17.2.-28.2.2023 välisenä aikana merkitty yhteensä 7 500 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,39 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 47 925 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

inderesTV
22.2.
2023

Varainhoitajien tulokset kestivät yllättävän hyvin laskumarkkinoiden mahalaskun. Mikäli markkinakäänne osoittautuu kestäväksi, yhtiöillä on edelleen varaa parantaa tuloksia.

Tiedotteet
21.2.
2023

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
21.2.2023 klo 9.30

Kutsu Titanium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 15.3.2023 klo 13.00 alkaen osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs., Kansallissali, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.15.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Tiedotteet
21.2.
2023

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
21.2.2023 klo 9.00

 

TITANIUM OYJ:N VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ON JULKAISTU

Titanium Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022. Tilinpäätös ja toimintakertomus on luettavissa osoitteessa https://www.titanium.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/.

Pdf-versio Titaniumin vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

 

Tiedotteet
17.2.
2023

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
17.2.2023 klo 13.00

 

 

TITANIUM OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS OPTIO-OIKEUKSILLA 2020A TEHTYJEN OSAKEMERKINTÖJEN PERUSTEELLA

Titanium Oyj:n ("Titanium" tai "Yhtiö") optio-oikeuksilla 2020A on 22.12.2022-16.1.2023 välisenä aikana merkitty yhteensä 13 000 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,39 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 83 070 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Titanium

ipo