Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

4
Maa
Tilinpäätöstiedotteet
4
Maa
Tilinpäätöstiedotteet

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
29.4.
2019

Ennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina ja odotamme yhtiöltä lähivuosilta maltillista tuloskasvua. Tuloksen painopiste siirtyy kuitenkin voimakkaasti jatkuviin tuottoihin mikä asteittain alentaa yhtiön riskiprofiilia. Korkeasta riskiprofiilistaan johtuen Titaniumin absoluuttinen ja suhteellinen arvostus on matala (2019 P/E 10x ja osinko +9 %). Arvostus on mielestämme perusteltu ja emme näe siinä lyhyellä aikavälillä oleellista nousuvaraa.

Inderes analyysi
14.3.
2019

Yhtiön H2-raportti oli odotuksiamme parempi ja kaikilta osin erittäin vahva. Olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteita ylöspäin ja suhteessa tähän arvostustaso on edullinen verrokkeja korkeammasta riskitasosta huolimatta. Korkea osinko yhdessä kertoimien lievän nousuvaran kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen edelleen hyvällä tasolla.

Inderes analyysi
25.10.
2018

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 7,5 euroon (aik. 8,5 euroa) markkinatilanteen heikentymisen myötä laskeneen hyväksyttävän arvostustason johdosta. Lähes 9 %:n osinkotuotto yhdessä verrokkeja pienemmän tulosriskin kanssa tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen markkinan kohonneista riskeistä huolimatta.

Inderes analyysi
31.8.
2018

Titaniumin eilinen H1-raportti oli täsmälleen ennusteidemme mukainen. Olemme päivittäneet ennusteemme Investiumin-yritysostolla, jonka läpimenoa pidämme varmana. Päivitetyillä tulosennusteilla yhtiön arvostustaso alkaa olla suhteellisen neutraali, mutta korkea osinkotuotto ja riskiprofiilin asteittainen lasku oikeuttavat positiivisen suosituksen.

Inderes analyysi
21.5.
2018

Yhtiön alkuvuosi on sujunut erittäin hyvin ja olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin. Osakekurssi ei ole seurannut yhtiön hyvää operatiivista kehitystä ja arvostustaso on painunut hyvin houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
23.3.
2018

Yhtiön H2-raportti oli kokonaisuutena hyvä ja olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteitamme ylöspäin. Osakkeen arvostustaso on edelleen hyvin maltillinen ja mikäli yhtiö onnistuu pienentämään riskiprofiiliaan, on kertoimissa selkeää nousuvaraa. Vahva yli 7 %:n osinkotuotto tarjoaa osakkeelle hyvää pohjatuottoa ja tämä yhdessä kertoimien maltillisen nousun kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen edelleen hyvänä.

Inderes analyysi
19.1.
2018

Yhtiön H2 on sujunut pääosin odotuksiemme mukaisesti ja lähivuosien näkymät ovat edelleen positiiviset. Vahva osinkotuotto yhdessä maltillisten arvostuskertoimien kanssa nostaa osakkeen kokonaistuoton hyvälle tasolle.

Inderes analyysi
10.10.
2017

Titanium on kotimainen varainhoitaja ja sijoittajaprofiililtaan osinkoyhtiö. Yhtiön keihäänkärkituotteiden vahvat näkymät luovat hyvää pohjaa liikevaihdon selvälle kasvulle lähivuosina. Eilen nähdyn voimakkaan kurssinousun myötä yhtiön listautumisessa ollut aliarvostus on purkautunut ja yhtiön kurssitaso on linjassa käyvän arvon näkemyksemme kanssa. Korostamme sijoittajille yhtiön verrokkeja korkeampaa riskiprofiilia, minkä seurauksena arvostuksen tulisi olla selvästi alle verrokkiryhmän. 

Inderes analyysi
21.9.
2017

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

  •  

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.