Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Solteq

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
13.8.
2021

Solteqin tekeminen jatkui vahvana Q2:lla molemmissa segmenteissä ja tulos ylitti jälleen ennusteemme. Solteqin sijoittajatarina on viimeisen reilun vuoden aikana vahvistunut kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi moninkertaisesti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun ja tuoteliiketoiminnan hyvin mielenkiintoisen potentiaalin myötä osakkeen arvostuskuva näyttää houkuttelevalta.

Inderes analyysi
30.4.
2021

Solteqin suorittaminen jatkui vahvana Q1:llä ja tulos ylitti selvästi ennusteemme. Usean vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina alkoi viime vuonna vahvistua asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi huomattavasti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun myötä osakkeen arvostuskuva näyttää hyvin houkuttelevalta, mikä yhdessä systemaattisen strategian toteutuksen kanssa puoltaa edelleen vahvaa näkemystä osakkeesta. 

Inderes analyysi
2.3.
2021

Solteq kertoi eilen vahvistavansa Utilities-liiketoimintaa pienen, mutta hyvin kannattavan liiketoiminnan yritysoston myötä. Yritysosto on hyvin linjassa strategian kanssa, minkä keskiössä on Solteqin ohjelmistoliiketoiminta ja kansainvälistyminen. Lisäksi kaupan arvostus on hyvin maltillinen. Nousseilla ennusteillamme yhtiön arvostuskuva on edelleen hyvin houkutteleva, mikä yhdessä systemaattisen strategian toteutuksen kanssa puoltaa edelleen vahvaa näkemystä osakkeesta.

Inderes analyysi
26.2.
2021

Solteqin suorittaminen jatkui vahvana Q4:llä ja tulos ylitti jälleen ennusteemme. Usean vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina alkoi viime vuonna vahvistua asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi huomattavasti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun myötä osakkeen arvostuskuva näyttää hyvin houkuttelevalta useammasta näkökulmasta katsottuna. 

Inderes analyysi
3.2.
2021

IT-palvelu- ja toimialaratkaisutarjoaja Solteqin 2010-luku oli haastava. Solteq muutti strategiaansa vuonna 2016 ja alkoi rakentaa uutta pohjaa omiin tuotteisiin ja kansainvälistymiseen nojaavalle kasvustrategialle. Viime vuonna saimme ensimmäiset merkit tuloskäänteestä ja tuoteliiketoiminnan transformaation onnistumisesta. Maltillisista tuoteliiketoiminnan ennusteista huolimatta odotamme tuloskasvun olevan vahvaa lähivuodet. Ennusteillamme arvostus on houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna.

Inderes analyysi
8.12.
2020

Markkinassa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta luottamus Solteqin Utlilites-ratkaisun kilpailukykyyn on hieman parantunut. Arviomme mukaan sijoittajat ovat nyt reagoineet Solteqin tuloskäänteeseen ja transformaatioon kohti ohjelmistoliiketoimintaa, mikä on purkanut räikeän aliarvostuksen. Nostimme hieman aikaisempia varovaisia ennusteitamme. Osakkeen arvostus näyttää kokonaisuutena oikein hinnoitellulta ja sisältää jo positiivisen trendin jatkumista. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi parempaa näkyvyyttä tuoteliiketoimintaan tai voimakkaampaa tuloskasvua.

Inderes analyysi
30.10.
2020

Solteqin Q3-raportti oli jälleen hyvä, ja erityisesti tuoteliiketoiminnan trendi on vahva. Useamman vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina on muuttumassa mielenkiintoisempaan suuntaan asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan, jota nyt myös numerot tukevat. Lisäksi parantuneen tulostason myötä kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Nousseilla ennusteilla arvostus (2021e P/E 9x) näyttää hyvin maltilliselta useammasta näkökulmasta katsottuna.

Inderes analyysi
14.8.
2020

Solteqin Q2-raportti oli vahva, erityisesti kun huomioidaan vaikeat olosuhteet. Useamman vaikean vuoden jälkeen sijoittajatarinalle saatiin nyt tukea myös numeroista ja viitteitä potentiaalista. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti markkinaolosuhteet huomioiden vahvasti ja kannattavuus parani selvästi. Hyvän H1:n tuloskunnon myötä yhtiön tase on vahvistunut ja JVK:n uudelleenrahoittamiseen liittynyt riski laskenut. Nousseilla ennusteillamme yhtiön arvostus (2021e P/E 11x) näyttää nyt maltilliselta.

Inderes analyysi
4.5.
2020

Solteqin Q1-raportti oli odotuksiamme parempi ja koronavaikutukset vaikuttavat jäävän ennustettua pienemmiksi. Näkyvyys yhtiön liiketoiminnan kehitykseen parani huomattavasti, kun yhtiö alkoi raportoimaan liiketoimintaa segmenteittäin. Korona tuli kuitenkin uusien omien tuotteiden kannalta epäsuosiolliseen aikaan vaikeuttamaan kaupallistamista. Siten vielä ei ole optimaalinen hetki innostua yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaalista, kun lisäksi osakkeen arvostus on edelleen kireä (2021e P/E 16x).

Inderes analyysi
5.4.
2020

Koronakriisi on luonut myös IT-palvelumarkkinalle epävarmuutta ja Solteq peruutti monien muiden tapaan ohjeistuksensa. Yhtiö on panostanut viime vuosina voimakkaasti omiin tuotteisiin, joiden kaupallistamiseen korona laittaa hidasteita. Solteq lähtee epävarmuuteen moniin verrokkeihin nähden hyvissä asemissa, johtuen suuresta jatkuvan liiketoiminnan osuudesta. Heikkoutena on korkea velkavipu ja uudelleenrahoitustarve. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-suhde puoltaa vielä katsomossa pysymistä.

Solteq

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas