Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Solteq

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
27.5.
2022

Solteq laski liikevaihto- ja tulosohjeistusta tuoteliiketoiminnan arvioitua suuremmista ja pitkäkestoisemmista panostuksista johtuen.

Analyysi
29.4.
2022

Solteqin Q1-raportti oli isossa kuvassa hyvin linjassa odotuksiin ja tulosrivit ylittivät hieman odotukset. Teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiimme ja odotamme vahvaa tuloskasvua lähivuosina. Osakkeen arvostuskuva on hyvin houkutteleva ja jättää selvää turvamarginaalia lyhyen aikavälin osaajamarkkinan riskeille sekä vielä alkumetreillä olevalle transformaatiolle pohjoismaiseksi ohjelmistoyhtiöksi.

Analyysi
18.2.
2022

Solteqin Q4 oli jatkumoa pehmeälle Q3:lle. Koko vuosi oli kuitenkin vahva ja yhtiö on selvästi paremmin positioitunut kasvun jatkumiselle ja kansainvälistymiseen investointien ja täsmä hankintojen myötä. Osakkeen arvostuskuva on houkutteleva ja potentiaali selvästi ennusteitamme isompi. Lyhyen aikavälin osaajamarkkinan riskit ja vielä alkumetreillä oleva transformaatio pohjoismaiseksi ohjelmistoyhtiöksi laittavat vaihtamaan pienemmälle vaihteelle.

Analyysi
29.10.
2021

Pitkään jatkuneen hyvän tekemisen jälkeen Solteqilta tuli odotuksia selvästi heikompi Q3-tulos, joka selittyy kuitenkin osin siirtyneillä toimituksilla. Solteqin sijoittajatarina on isossa kuvassa ennallaan ja transformaatio ohjelmisto- sekä tuoteliiketoimintaan etenee, vaikka kilpailtu osaajamarkkina luo haasteita myös jatkossa. Moninkertaisesti parantuneen tulostason ansiosta yhtiön kassavirta on vahvistunut ja taseasema sekä riskiprofiili parantunut.

Analyysi
13.8.
2021

Solteqin tekeminen jatkui vahvana Q2:lla molemmissa segmenteissä ja tulos ylitti jälleen ennusteemme. Solteqin sijoittajatarina on viimeisen reilun vuoden aikana vahvistunut kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi moninkertaisesti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun ja tuoteliiketoiminnan hyvin mielenkiintoisen potentiaalin myötä osakkeen arvostuskuva näyttää houkuttelevalta.

Analyysi
30.4.
2021

Solteqin suorittaminen jatkui vahvana Q1:llä ja tulos ylitti selvästi ennusteemme. Usean vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina alkoi viime vuonna vahvistua asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi huomattavasti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun myötä osakkeen arvostuskuva näyttää hyvin houkuttelevalta, mikä yhdessä systemaattisen strategian toteutuksen kanssa puoltaa edelleen vahvaa näkemystä osakkeesta. 

Analyysi
2.3.
2021

Solteq kertoi eilen vahvistavansa Utilities-liiketoimintaa pienen, mutta hyvin kannattavan liiketoiminnan yritysoston myötä. Yritysosto on hyvin linjassa strategian kanssa, minkä keskiössä on Solteqin ohjelmistoliiketoiminta ja kansainvälistyminen. Lisäksi kaupan arvostus on hyvin maltillinen. Nousseilla ennusteillamme yhtiön arvostuskuva on edelleen hyvin houkutteleva, mikä yhdessä systemaattisen strategian toteutuksen kanssa puoltaa edelleen vahvaa näkemystä osakkeesta.

Analyysi
26.2.
2021

Solteqin suorittaminen jatkui vahvana Q4:llä ja tulos ylitti jälleen ennusteemme. Usean vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina alkoi viime vuonna vahvistua asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi huomattavasti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun myötä osakkeen arvostuskuva näyttää hyvin houkuttelevalta useammasta näkökulmasta katsottuna. 

Analyysi
3.2.
2021

IT-palvelu- ja toimialaratkaisutarjoaja Solteqin 2010-luku oli haastava. Solteq muutti strategiaansa vuonna 2016 ja alkoi rakentaa uutta pohjaa omiin tuotteisiin ja kansainvälistymiseen nojaavalle kasvustrategialle. Viime vuonna saimme ensimmäiset merkit tuloskäänteestä ja tuoteliiketoiminnan transformaation onnistumisesta. Maltillisista tuoteliiketoiminnan ennusteista huolimatta odotamme tuloskasvun olevan vahvaa lähivuodet. Ennusteillamme arvostus on houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna.

Analyysi
8.12.
2020

Markkinassa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta luottamus Solteqin Utlilites-ratkaisun kilpailukykyyn on hieman parantunut. Arviomme mukaan sijoittajat ovat nyt reagoineet Solteqin tuloskäänteeseen ja transformaatioon kohti ohjelmistoliiketoimintaa, mikä on purkanut räikeän aliarvostuksen. Nostimme hieman aikaisempia varovaisia ennusteitamme. Osakkeen arvostus näyttää kokonaisuutena oikein hinnoitellulta ja sisältää jo positiivisen trendin jatkumista. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi parempaa näkyvyyttä tuoteliiketoimintaan tai voimakkaampaa tuloskasvua.

Solteq

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas