Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
13.4.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
13.4.2021 klo 18.45

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13.4.2021 Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Analyytikon kommentti
13.4.
2021

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin perusteella kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät maaliskuussa vahvat 1,1 mrd. euron nettomerkinnät.

inderesTV
1.4.
2021

Aktia toi kotimaisen varainhoitokentän konsolidaatioon uutta eloa ostamalla Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Analyytikko Sauli Vilén käy läpi, millaisia järjestelyitä alalla voidaan vielä nähdä.

Kommentti "Sijoituspalvelukentän konsolidaatio tulee jatkumaan" luettavissa osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/uutiset/sijoituspalvelukentan-konsolidaatio-tu...

-Videon aiheet-
00:00 Esittely
00:16 Aktia
00:52 Taaleri
03:35 CapMan
05:40 eQ

Analyytikon kommentti
1.4.
2021

Sijoituspalvelukentässä on nähty viime vuosina paljon yritysjärjestelyjä ja odotamme järjestelyaktiviteetin jatkuvan vilkkaana myös tulevina vuosina.

Inderes Q&A
31.3.
2021

Kauppalehti julkaisi 19.2. tilinpäätösjutun Aktiasta, jonka sijoittajaa eniten kiinnostava osio oli mielestäni osaajapako Aktiasta. Miksi tämä uutinen oli mielestänne niin vähäpätöinen, ettei sen käsittelyä kannattanut ottaa mukaan videolla. Koska toimari lienee valtaosalle meistä piensijoittajista suhteellisen tuntematon, vaikeiden kysymysten käsittely selkeyttäisi kuvaa, mikä toimari oikeasti on miehiään.

Tiedotteet
31.3.
2021

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
30.3. 2021 klo 8.00

Ruotsalaiset ovat suomalaisia aktiivisempia ja monipuolisempia säästäjiä ja sijoittajia, kertoo Aktian teettämä kyselytutkimus. Vain harvalla suomalaisella on vaurastumissuunnitelma ja vielä harvemmalla välineitä vaurastumiseen, kuten sijoituksia tai muuta omaisuutta.

Inderes Q&A
25.3.
2021

Näettekö, että korkotasojen nousulla olisi merkittäviä vaikutteita erilaisten kiinteistörahastojen toimintaan ja tuottavuuteen? Esimerkkeinä voisi käyttää eQ:n ja Titaniumin kiinteistörahastoja, jotka hyödyntävät sijoituksissaan velkarahaa.

Tiedotteet
23.3.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
23.3.2021 klo 10.00

Aktian vuosi- ja vastuullisuuskertomus vuodelta 2020 julkaistu

Tiedotteet
19.3.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
19.3.2021 klo 17.05

Muutos Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Aktia Pankki Oyj on tänään luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 3 236 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakepalkkion maksamiseksi yhtiön toimitusjohtajalle.

Edellä mainitun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 179 026 osaketta.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Ari Syrjäläinen, lakiasiainjohtaja, puh. 050 362 9587

Tiedotteet
19.3.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
19.3.2021 klo 17.00

Aktia Pankki Oyj: Johdon liiketoimet – Mikko Ayub

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ayub, Mikko
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Aktia Pankki Oyj
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700GC62JLHFBUND16_20210319103250_2

____________________________________________

Aktia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Aktia

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.

Aktian perustukset valettiin jo 1825, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Toiminta aloitettiin seuraavana vuonna. Aktia Säästöpankki syntyi noin 20 vuotta sitten Helsingin Säästöpankin ja useiden rannikkoalueen säästöpankkien fuusiossa. Aktiasta tuli osakeyhtiö vuonna 1993. Vuonna 2008 konsernissa toteutettiin uudelleenjärjestely, jonka myötä toiminta sovitettiin vastaamaan paremmin laajentunutta tuote- ja palveluvalikoimaa. Syksyllä 2008 pankin nimeksi tuli Aktia Pankki Oyj ja konsernin emoyhtiön nimeksi Aktia Oyj. Kesällä 2013 konsernin juridista rakennetta pelkistettiin, kun Aktia Oyj sulautui Aktia Pankki Oyj:hin, josta tuli konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö.

Vuoteen 2023 ulottuvan strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee entistä vahvemmin kasvua varainhoidosta ja uusista asiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintansa tehostamista entisestään. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevoitto vuoteen 2023 mennessä.

Aktian omistavat suomalaiset Aktia- ja säästöpankkisäätiöt, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt.