Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
3.11.
2020

Q3-raportti oli pitkälti odotuksiemme mukainen ja yhtiön tuloskasvunäkymät lähivuosille ovat hyvät. Osakkeen tuotto-/riskisuhde on mielestämme erittäin hyvä terveen tuloskasvun sekä vahvan osingon myötä ja matala arvostustaso rajaa osakkeen laskuvaraa. Lisäksi sijoittajat saavat kaupan päälle option mahdollisesta eQ-yritysjärjestelystä.

Inderes analyysi
5.8.
2020

Aktian Q2-tulos oli odotuksiemme mukainen ja yhtiön kommenttien perusteella näkymät vaikuttavat loppuvuodelle varovaisen positiivisilta. Olemme tehneet ennusteisiimme vain pieniä tarkistuksia ja Aktian sijoittajatarinassa iso kuva on edelleen ennallaan. Emme näe Aktian arvostuskertoimissa merkittävää lyhyen aikavälin nousuvaraa, mutta näkemyksemme mukaan lähivuosille ennustamamme vahva tuloskasvu ja sektorin korkeimpiiin lukeutuva lähes 6 %:n osinkotuotto tarjoavat sijoittajalle edelleen hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
20.7.
2020

Olemme tehneet ennusteisiimme vain pieniä tarkistuksia ja odotamme edelleen Aktian palaavan tuloskasvupolulle ensi vuodesta alkaen. Emme näe arvostuskertoimissa enää lyhyellä aikavälillä merkittävää nousuvaraa, mutta näkemyksemme mukaan lähes 6 %:n osinkotuotto ja lähivuosille ennustamamme terve tuloskasvu tarjoavat edelleen hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
6.5.
2020

Odotamme Aktian selviytyvän koronapandemiasta suhteellisen vähäisin vaurioin ja yhtiön palaavan takaisin tuloskasvu-uralle ensi vuodesta alkaen. Mielestämme osake hinnoitellaan selvästi alle käyvän arvon ja pidämme nykyisellä markkinahinnalla osakkeen tuotto-odotusta riskeihin nähden jo houkuttelevana.

Inderes analyysi
19.3.
2020

Koronaepidemian myötä Aktian vuoden 2020 tulos heikkenee selvästi ja olemme leikanneet kuluvan vuoden ennusteitamme rajusti. Lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat mielestämme kuitenkin edelleen hyvät ja osakkeen arvostustaso on laskenut matalaksi. Osakkeessa on huomattavaa potentiaalia ennusteidemme toteutuessa, minkä lisäksi Aktian osakkeessa on yritysjärjestelyoptio, jonka arvo on mielestämme osakkeenomistajille positiivinen.

Inderes analyysi
17.2.
2020

Olemme nostaneet kuluvan vuoden ja lähivuosien tulosennusteitamme 4-5 %:lla ja uudet ennusteemme ovat lähellä yhtiön vuoden 2023 taloudellisten tavoitteiden tasoa. Osakkeen viime aikojen kurssinoususta huolimatta Aktian lähivuosien tuloskasvu ja turvallinen osinkotuotto tarjoavat mielestämme edelleen kohtuullisen tuotto-odotuksen sijoittajille. Myönteistä näkemystämme tukee se, että osakkeessa on arviomme mukaan lyhyen tähtäimen positiivisia kurssiajureita nähtävillä ja odotamme näiden tukevan osaketta.

Inderes analyysi
11.2.
2020

Vuosien 2012-2018 vaatimattoman kehityksen jälkeen Aktia on ryhtynyt merkittäviin uudistuksiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Odotamme Aktian tuottojen kasvavan selvästi lähivuodet erityisesti Varainhoidon ajamana. Osakkeen ennustamamme tuloskasvu ja vahva osinkotuotto tarjoavat yhdessä näkemyksemme mukaan edelleen houkuttelevan tuotto-odotuksen sijoittajille.

Inderes analyysi
31.10.
2019

Aktia on ryhtynyt merkittäviin toimenpiteisiin tuloksentekokykynsä parantamiseksi ja olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme 2-5 %:lla. Emme näe osakkeen arvostuskertoimissa merkittävää lyhyen tähtäimen nousuvaraa, mutta lähivuosien vahva tuloskasvu (2019e-2021e EPS CAGR 6,3 %) sekä korkea yli 7 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme kohtuullisen houkuttelevan tuotto-odotuksen yleistaloudelliseen suhdanteeseen ja sektoriin liittyvät riskit huomioiden.

Inderes analyysi
2.8.
2019

Aktian eilinen Q2-raportti oli pääosin odotustemme mukainen ja olemme tehneet sen myötä vain pieniä ennustetarkennuksia. Odotamme Aktian Varainhoidon jatkavan viime vuosina nähtyä voimakasta kasvuaan lähivuodet, minkä lisäksi odotamme tehostamistoimenpiteiden tukevan yhtiön kannattavuutta kuluvana vuonna ja lähivuosina. Vuonna 2012 purettujen korkosuojausten vähenevä tulosvaikutus, matalana jatkuva korkotaso ja lainojen marginaalipaine laskevat kuitenkin korkokatetta ja näiden myötä yhtiön lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat arviomme mukaan vaatimattomat.

Inderes analyysi
5.5.
2019

Odotamme Aktian tehostamistoimenpiteiden tukevan kannattavuutta lähivuosina, mutta vuonna 2012 purettujen korkosuojausten vähenevän tulosvaikutuksen, matalana jatkuvan korkotason sekä lainojen marginaalipaineiden laskevan yhtiön korkokatetta. Osake arvostetaan tällä hetkellä yli pohjoismaisen pankkisektorin keskimääräisen tason, mikä ei mielestämme ole perusteltua ja näemme arvostuskertoimissa pientä laskuvaraa.

Aktia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Aktia

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.

Aktian perustukset valettiin jo 1825, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Toiminta aloitettiin seuraavana vuonna. Aktia Säästöpankki syntyi noin 20 vuotta sitten Helsingin Säästöpankin ja useiden rannikkoalueen säästöpankkien fuusiossa. Aktiasta tuli osakeyhtiö vuonna 1993. Vuonna 2008 konsernissa toteutettiin uudelleenjärjestely, jonka myötä toiminta sovitettiin vastaamaan paremmin laajentunutta tuote- ja palveluvalikoimaa. Syksyllä 2008 pankin nimeksi tuli Aktia Pankki Oyj ja konsernin emoyhtiön nimeksi Aktia Oyj. Kesällä 2013 konsernin juridista rakennetta pelkistettiin, kun Aktia Oyj sulautui Aktia Pankki Oyj:hin, josta tuli konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö.

Vuoteen 2023 ulottuvan strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee entistä vahvemmin kasvua varainhoidosta ja uusista asiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintansa tehostamista entisestään. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevoitto vuoteen 2023 mennessä.

Aktian omistavat suomalaiset Aktia- ja säästöpankkisäätiöt, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt.