Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Keskisuomalainen

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
30.12.
2020

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 30.12.2020 klo 14.30

Keskisuomalainen Oyj odottaa tilikauden 2020 tuloksen paranevan merkittävästi 30.12.2020 julkistetun Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulevan myyntivoiton seurauksena. Arena Partners Oy:stä tulevan osakkuusyhtiötuloksen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2020 tulokseen on arviolta noin 15 miljoonaa euroa. Muilta osin Keskisuomalainen Oyj pitää näkymänsä 23.10.2020 julkaistun mukaisina.

Tiedotteet
30.12.
2020

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 30.12.2020 klo 14.15

Tiedotteet
23.12.
2020

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 23.12.2020 klo 12.15

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 24.2.2021.

Osakkeenomistajien ehdotukset Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksen asialistalle tulee ilmoittaa Keskisuomalainen Oyj:lle 5.3.2021 mennessä.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistaan viikolla 13.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään Jyväskylässä 30.4.2021.

Osingonmaksupäivä on 11.5.2021.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2021 julkaistaan 24.8.2021.

Tiedotteet
4.12.
2020

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 4.12.2020 klo 9.00

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi neljän muuntovaatimuksen perusteella 37 528 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 4.12.2020. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 7.12.2020. Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 666 599 kappaletta ja 93 331 980 ääntä
A-osakkeita 5 375 869 kappaletta ja 5 375 869 ääntä

Tiedotteet
4.11.
2020

Keskisuomalainen Oyj, johtohenkilöiden liiketoimet, pörssitiedote, 4.11.2020 klo 12.30

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kautto, Anna-Liisa
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
                            
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Kautto, Kalle
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Ilmoituksen luonne: Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 743700J7NHT5OLSJ3B78_20201103144626_10

Liikkeeseenlaskija
Nimi: Keskisuomalainen Oyj
LEI: 743700J7NHT5OLSJ3B78

Tiedotteet
4.11.
2020

Keskisuomalainen Oyj, johtohenkilöiden liiketoimet, pörssitiedote, 4.11.2020 klo 12.15

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kautto, Kalle
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Ilmoituksen luonne: Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 743700J7NHT5OLSJ3B78_20201103144244_6

Liikkeeseenlaskija
Nimi: Keskisuomalainen Oyj
LEI: 743700J7NHT5OLSJ3B78

Liiketoimen päivämäärä: 2.11.2020
Kauppapaikka: Kauppapaikan ulkopuolella
Liiketoimen luonne: Hankinta
Instrumentin tyyppi: Osake
ISIN: FI0009007546

Tiedotteet
2.11.
2020

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote, 2.11.2020 klo 14.30

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiön Lehtisepät Oy:n yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän painossa ovat päättyneet. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä käytyjen neuvotteluiden tavoitteena oli kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan tehostaminen.

Päätetyillä toimilla saavutetaan 700 000 euron tehostamishyödyt ja ne toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 aikana. Mahdolliset osa-aikaistamiset ja irtisanomiset ovat laajuudeltaan enintään 15 henkilötyövuotta. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita päättyy.

Tiedotteet
23.10.
2020


Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote, 23.10.2020 klo 11.00

Keskisuomalainen Oyj julkaisee päivitetyt näkymät vuodelle 2020. Keskisuomalainen Oyj on 23.3.2020 perunut aiemmin julkaisemansa näkymät vuodelle 2020 vallitsevan koronaviruspandemian aiheuttaman liiketoiminnan häiriötilanteen ja siitä seuranneen epävarmuuden vuoksi.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2020

Tiedotteet
19.10.
2020

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 19.10.2020 klo 16.30

Täydennyksellä julkistetaan lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n 19.10.2020 klo 11.50 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ”Keskisuomalainen Oyj toimittaa HSL:n runkolinjojen näyttöratkaisut”.

Tiedotteet
19.10.
2020

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 19.10.2020 klo 11.50

Keskisuomalainen

Keskisuomalainen

Keskisuomalainen-konserni on valtakunnallisesti merkittävä viestintäkonserni. Yhtiön päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen ja jakelu sekä sähköinen liiketoiminta.

Keskisuomalainen-konserni on lehtinimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin sanoma- ja kaupunkilehtikustantaja.

Keskisuomalainen-konsernin emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä ja sen kotipaikka on Jyväskylä.