Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Keskisuomalainen

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
23.10.
2020


Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote, 23.10.2020 klo 11.00

Keskisuomalainen Oyj julkaisee päivitetyt näkymät vuodelle 2020. Keskisuomalainen Oyj on 23.3.2020 perunut aiemmin julkaisemansa näkymät vuodelle 2020 vallitsevan koronaviruspandemian aiheuttaman liiketoiminnan häiriötilanteen ja siitä seuranneen epävarmuuden vuoksi.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2020

Tiedotteet
19.10.
2020

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 19.10.2020 klo 16.30

Täydennyksellä julkistetaan lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n 19.10.2020 klo 11.50 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ”Keskisuomalainen Oyj toimittaa HSL:n runkolinjojen näyttöratkaisut”.

Tiedotteet
19.10.
2020

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 19.10.2020 klo 11.50

Tiedotteet
11.9.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 11.9.2020 klo 9.00

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi viiden muuntovaatimuksen perusteella 5 420 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 11.9.2020. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 14.9.2020. Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 704 127 kappaletta ja 94 082 540 ääntä
A-osakkeita 5 338 341 kappaletta ja 5 338 341 ääntä

Tiedotteet
20.8.
2020

Keskisuomalainen Oyj        Puolivuosikatsaus                    20.8.2020 klo 15.00

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Tammi-kesäkuu 2020:
- Liikevaihto 101,1 Me (112,5 Me), -10,2 % edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 0,2 Me (7,1 Me), -97,2 % edellisestä vuodesta
- Käyttökate 7,2 Me (13,8 Me), -48,0 % edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 0,2 % (6,3 %) liikevaihdosta
- Tulos 1,3 Me (6,1 Me), -78,0 % edellisestä vuodesta
- Tulos/osake 0,15 euroa (0,55 euroa), -73,7 % edellisestä vuodesta

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

Tiedotteet
10.8.
2020

Keskisuomalainen Oyj suunnittelee sanomalehtipainamisen tehostamista

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, 10.8.2020 klo 14.00

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän painossa taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Neuvotteluiden tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan tehostaminen.

Tiedotteet
16.7.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 16.7.2020 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi kolmen muuntovaatimuksen perusteella 3528 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 16.7.2020. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 20.7.2020

Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 709 547 kappaletta ja 94 190 940 ääntä

A-osakkeita 5 332 921 kappaletta ja 5 332 921 ääntä

Tiedotteet
29.5.
2020


Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 29.5.2020 klo 11.40

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2020 koronaepidemiasta johtuen poikkeusjärjestelyin Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

Tiedotteet
7.5.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 7.5.2020 klo 16.00

Keskisuomalainen Oyj on ryhtynyt varotoimiin, joilla turvataan 29.5.2020 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen koronaviruspandemian aikana. Varsinainen yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin pieni, että varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä ja -ohjeita noudattaen.

Tiedotteet
24.4.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n muun kuin taloudellisen tiedon raportti vuodelta 2019 on julkaistu

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 24.4.2020 klo 17.40

Keskisuomalainen Oyj:n muun kuin taloudellisen tiedon raportti vuodelta 2019 on julkaistu. Sähköinen raportti vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com kohdassa Sijoittajalle.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Keskisuomalainen

Keskisuomalainen

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä, kahta kuusipäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 18 paikallislehteä sekä 24 kaupunkilehteä. Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä Tallinnassa.  Konsernin kustannusyhtiöitä ovat Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy, Savon Media Oy, Mediatalo ESA Oy ja Omnipress Oy. Keskisuomalainen-konserni tarjoaa lisäksi tutkimus-, markkinointiviestintä-, sivun- ja ilmoitusvalmistuspalveluja sekä paino- ja jakelupalveluja. Keskisuomalainen-konsernin emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä ja sen kotipaikka on Jyväskylä.