Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Keskisuomalainen
1948 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö ei ole seurannassa. Katso kaikki yhtiöt tästä.
OSTO 10.30 ALIN 10.30 VAIHTO (KPL) 3 354
MYYNTI 10.35 YLIN 10.55 VAIHTO (VAL) 0,035 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Analyytikko

Tulevat tapahtumat

20
Elo
Osavuosikatsaukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
10.8.
2020

Keskisuomalainen Oyj suunnittelee sanomalehtipainamisen tehostamista

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, 10.8.2020 klo 14.00

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän painossa taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Neuvotteluiden tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan tehostaminen.

Tiedotteet
16.7.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 16.7.2020 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi kolmen muuntovaatimuksen perusteella 3528 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 16.7.2020. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 20.7.2020

Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 709 547 kappaletta ja 94 190 940 ääntä

A-osakkeita 5 332 921 kappaletta ja 5 332 921 ääntä

Tiedotteet
29.5.
2020


Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 29.5.2020 klo 11.40

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2020 koronaepidemiasta johtuen poikkeusjärjestelyin Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

Tiedotteet
7.5.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 7.5.2020 klo 16.00

Keskisuomalainen Oyj on ryhtynyt varotoimiin, joilla turvataan 29.5.2020 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen koronaviruspandemian aikana. Varsinainen yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin pieni, että varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä ja -ohjeita noudattaen.

Tiedotteet
24.4.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n muun kuin taloudellisen tiedon raportti vuodelta 2019 on julkaistu

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 24.4.2020 klo 17.40

Keskisuomalainen Oyj:n muun kuin taloudellisen tiedon raportti vuodelta 2019 on julkaistu. Sähköinen raportti vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com kohdassa Sijoittajalle.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Tiedotteet
15.4.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n omistamien omien osakkeiden mitätöinti rekisteröity
Keskisuomalainen Oyj, Sisäpiiritieto, 15.4.2020, klo 11.00

Tiedotteet
15.4.
2020

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 15.4.2020 klo 11.00

Keskisuomalainen Oyj:n tekemän arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen mukaan Keskisuomalainen Oyj:n omistusosuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista on laskenut alle viiden (5) prosentin 15.4.2020 kaupparekisteriin rekisteröidyn osakkeiden mitätöinnin seurauksena.

Tiedotteet
15.4.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n omien K-osakkeiden ja A-osakkeiden mitätöinti sekä osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 15.4.2020 klo 11.00

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt 19.3.2020 mitätöidä 223 326 kappaletta yhtiön omistamia K-osakkeita ja 470 909 kpl yhtiön omistamia A-osakkeita, yhteensä 694.235 osaketta. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.4.2020. Mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole omistuksessa omia osakkeitaan.

Tiedotteet
3.4.
2020

Keskisuomalainen Oyj:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Keskisuomalainen Oyj, Sisäpiiritieto, 3.4.2020 klo 16.15

Tiedotteet
1.4.
2020

Keskisuomalainen Oyj siirtää yhtiökokoustaan

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 1.4.2020 klo 11.15

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt siirtää Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan koronavirusepidemiasta johtuen. Keskisuomalainen Oyj on aiemmin ilmoittanut 20.12.2019 julkaistulla pörssitiedotteella, että varsinainen yhtiökokous oli tarkoitus järjestää 24.4.2020 Jyväskylässä.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.


Keskisuomalainen

Keskisuomalainen

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä, kahta kuusipäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 18 paikallislehteä sekä 24 kaupunkilehteä. Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä Tallinnassa.  Konsernin kustannusyhtiöitä ovat Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy, Savon Media Oy, Mediatalo ESA Oy ja Omnipress Oy. Keskisuomalainen-konserni tarjoaa lisäksi tutkimus-, markkinointiviestintä-, sivun- ja ilmoitusvalmistuspalveluja sekä paino- ja jakelupalveluja. Keskisuomalainen-konsernin emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä ja sen kotipaikka on Jyväskylä.