Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sanoma

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
28.7.
2021

Sanoma raportoi eilen kokonaisuudessaan ennusteidemme kanssa linjassa olleet Q2-luvut ja toisti odotuksiemme mukaisesti ohjeistuksensa. Näin ollen emme tehneet raportin jälkeen merkittäviä ennustemuutoksia kuluvalle tai lähivuosille. Osakkeen arvostuskertoimet ovat makuumme hieman koholla, mutta samalla hyvä osinkotuotto mielestämme rajaa osakkeen perusteltua laskuvaraa

Inderes analyysi
3.5.
2021

Sanoma raportoi perjantaina kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q1-luvut ja myös yhtiön markkinakommentit olivat yllätyksettömät. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimmekin ennusteisiimme vain hyvin pientä hienosäätöä.

Inderes analyysi
12.4.
2021

Sanoman tekemien yritysjärjestelyiden myötä liiketoiminnan painopiste on siirtynyt tukevasti korkean kannattavuuden ja vakaan kasvunäkymän omaavaan Learning-liiketoimintaan, mikä on laskenut yhtiön riskiprofiilia. Tämä defensiivinen liiketoiminta tuo tällä hetkellä noin 2/3 konsernin tuloksesta, kun taas perinteisen median painoarvo on selvästi pienempi. Useasta kulmasta tarkasteltuna osakkeen arvostus on mielestämme perustellulla tasolla.

Inderes analyysi
10.2.
2021

Sanoma raportoi eilen kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q4-luvut. Myös vuoden 2021 ohjeistus riitti täyttämään odotuksemme, joten teimme vain pieniä ennustetarkistuksia. Viime aikainen kurssinousu on tullut täysimääräisesti arvostuskertoimien venymisen kautta, mikä on kohottanut arvostuksen kireäksi.

Inderes analyysi
9.12.
2020

Sanoma järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa se esitteli liiketoimintojen viime aikaista kehitystä, taustoitti tulevia kasvuaihioita ja jonka yhteydessä yhtiö viilasi taloudellisia tavoitteitaan. Sisällytimme viimeisimmän yritysoston ennusteisiimme sen toteutumisajankohdan tarkennettua, mutta kokonaiskuva säilyi näkemyksemme mukaan ennallaan.

Inderes analyysi
29.10.
2020

Sanoma raportoi odotuksiamme vahvemmat Q3-luvut, minkä taustalla oli etenkin Media Finlandin ennusteitamme parempi kehitys. Ohjeistuksensa Sanoma toisti odotuksiemme mukaisesti ja tätä heijastellen kuluvan vuoden sekä lähivuosien ennusteisiimme tuli suhteellisen pieniä positiivisia muutoksia (2-5 %).

Inderes analyysi
20.10.
2020

Sanoma tiedotti eilen merkittävän kokoluokan yritysostosta, jolla ennustettavan ja suhdanteista riippumattoman Learningin operatiivisen tuloksen osuus nousee lähivuosina konsernitasolla hallitsevaan osaan laskien liiketoiminnan riskiprofiilia. Näkemyksemme mukaan vahvan kurssinousun jälkeen osake on täyteen hinnoiteltu, minkä takia laskemme suosituksemme vähennä-tasolle. 

Inderes analyysi
24.7.
2020

Sanoma raportoi odotuksiamme hieman heikommat Q2-luvut, mutta tämän taustalla oli pääosin Learningin odotuksiamme voimakkaampi kausiluonteisuus. Tätä heijastellen lähivuosien jatkuvien toimintojen ennusteisiimme tuli kokonaisuutena vain marginaalisia ennustemuutoksia.

Inderes analyysi
29.5.
2020

Sanoma on tehnyt vuosina 2019-2020 merkittäviä yritysjärjestelyjä, joiden myötä yhtiön arvonluonnin painopiste on siirtynyt defensiiviseen, erittäin kannattavaan ja vakaat kasvunäkymät omaavaan Learning-liiketoimintaan. Medialiiketoiminta kärsii lyhyellä aikavälillä voimakkaasti koronan vaikutuksista, mutta digitaalisten tilaustuottojen kasvaessa myös medialiiketoiminnasta on tulossa pidemmällä tähtäimellä entistä vakaampaa ja kannattavampaa toimintaa.

Inderes analyysi
30.4.
2020

Korona oli Q1-numeroissa vielä lähes huomaamaton vieras, mutta se iskee Q2:lla rajusti mediatoimintojen tuottoihin. Sanoman tuloksesta ja arvosta pääosan muodostavan Learningin vahvistuvaan kehitykseen koronalla ei ole näillä näkymin merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, mikä vakauttaa yhtiön tuloskehitystä ja mahdollistaa osingon kasvun. Sanoman lyhyen aikavälin näkymät ovat vaisut, mutta pitkän aikavälin potentiaaliin ja vahvaan osinkovirtaan suhteutettuna pidämme osakkeen arvostusta edelleen houkuttelevana.

Sanoma

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas