Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sanoma

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
10.2.
2021

Sanoma raportoi eilen kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q4-luvut. Myös vuoden 2021 ohjeistus riitti täyttämään odotuksemme, joten teimme vain pieniä ennustetarkistuksia. Viime aikainen kurssinousu on tullut täysimääräisesti arvostuskertoimien venymisen kautta, mikä on kohottanut arvostuksen kireäksi.

Inderes analyysi
9.12.
2020

Sanoma järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa se esitteli liiketoimintojen viime aikaista kehitystä, taustoitti tulevia kasvuaihioita ja jonka yhteydessä yhtiö viilasi taloudellisia tavoitteitaan. Sisällytimme viimeisimmän yritysoston ennusteisiimme sen toteutumisajankohdan tarkennettua, mutta kokonaiskuva säilyi näkemyksemme mukaan ennallaan.

Inderes analyysi
29.10.
2020

Sanoma raportoi odotuksiamme vahvemmat Q3-luvut, minkä taustalla oli etenkin Media Finlandin ennusteitamme parempi kehitys. Ohjeistuksensa Sanoma toisti odotuksiemme mukaisesti ja tätä heijastellen kuluvan vuoden sekä lähivuosien ennusteisiimme tuli suhteellisen pieniä positiivisia muutoksia (2-5 %).

Inderes analyysi
20.10.
2020

Sanoma tiedotti eilen merkittävän kokoluokan yritysostosta, jolla ennustettavan ja suhdanteista riippumattoman Learningin operatiivisen tuloksen osuus nousee lähivuosina konsernitasolla hallitsevaan osaan laskien liiketoiminnan riskiprofiilia. Näkemyksemme mukaan vahvan kurssinousun jälkeen osake on täyteen hinnoiteltu, minkä takia laskemme suosituksemme vähennä-tasolle. 

Inderes analyysi
24.7.
2020

Sanoma raportoi odotuksiamme hieman heikommat Q2-luvut, mutta tämän taustalla oli pääosin Learningin odotuksiamme voimakkaampi kausiluonteisuus. Tätä heijastellen lähivuosien jatkuvien toimintojen ennusteisiimme tuli kokonaisuutena vain marginaalisia ennustemuutoksia.

Inderes analyysi
29.5.
2020

Sanoma on tehnyt vuosina 2019-2020 merkittäviä yritysjärjestelyjä, joiden myötä yhtiön arvonluonnin painopiste on siirtynyt defensiiviseen, erittäin kannattavaan ja vakaat kasvunäkymät omaavaan Learning-liiketoimintaan. Medialiiketoiminta kärsii lyhyellä aikavälillä voimakkaasti koronan vaikutuksista, mutta digitaalisten tilaustuottojen kasvaessa myös medialiiketoiminnasta on tulossa pidemmällä tähtäimellä entistä vakaampaa ja kannattavampaa toimintaa.

Inderes analyysi
30.4.
2020

Korona oli Q1-numeroissa vielä lähes huomaamaton vieras, mutta se iskee Q2:lla rajusti mediatoimintojen tuottoihin. Sanoman tuloksesta ja arvosta pääosan muodostavan Learningin vahvistuvaan kehitykseen koronalla ei ole näillä näkymin merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, mikä vakauttaa yhtiön tuloskehitystä ja mahdollistaa osingon kasvun. Sanoman lyhyen aikavälin näkymät ovat vaisut, mutta pitkän aikavälin potentiaaliin ja vahvaan osinkovirtaan suhteutettuna pidämme osakkeen arvostusta edelleen houkuttelevana.

Inderes analyysi
25.3.
2020

Yhtiö veti eilen pois aiemman ohjeistuksensa koronaviruksesta johtuen. Sanoman osake on ollut koronaviruksen aiheuttamien huolien myötä jyrkässä laskussa viime viikkoina, mutta mielestämme lasku on ollut yhtiön kokonaisuutena defensiivinen liiketoiminta huomioiden ylimitoitettua ja osakkeen arvostus on houkutteleva.

Inderes analyysi
12.2.
2020

Alma Median aluelehtien yritysosto kasvattaa toteutuessaan Sanoman Suomen medialiiketoimintojen liikevaihtoa ja kannattavuutta merkittävästi. Kauppa toisi Sanomalle myös merkittäviä synergiaetuja sekä vahvaa kassavirtaa tuottavan liiketoiminnan. Kaupan ajoitukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi emme tee toistaiseksi muutoksia Sanoman tulosennusteisiin. Viime kuukausien voimakkaan kurssinousun jälkeen näemme osakkeen arvostuksen nousseen lyhyellä aikavälillä neutraalille tasolle.

Inderes analyysi
10.2.
2020

Sanoman Q4-tulos oli kausiluonteisesti vaisulla neljänneksellä operatiivisesti odotuksien mukainen ja kehittyi positiiviseen suuntaan. Suhtaudumme positiivisesti Sanoman yrityskauppavetoiseen rakennemuutokseen ja erityisesti Learning-liiketoiminnan kasvunäkymiin. Vuodenvaihteen ympärillä nähdyn vahvan kurssinousun jälkeen yhtiön arvostustaso on kohonnut, mutta näemme osakkeen tuotto-odotuksen edelleen houkuttelevana.

Sanoma

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Sanoma lyhyesti

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.