Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sanoma

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
8.6.
2022

Sanoma tiedotti tiistaina ostavansa Pearsonin Italian perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan. Pidämme yritysjärjestelyn arvostusta melko neutraalina ja näin ollen sen arvonluontipotentiaali nojaa mielestämme etenkin synergioiden realisoitumiseen ja pidemmän tähtäimen kasvuun.

Analyysi
1.5.
2022

Sanoma raportoi perjantaina kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q1-luvut ja myös yhtiön markkinakommentit olivat yllätyksettömät. Tätä kokonaiskuvaa peilaten emme tehneetkään ennusteisiimme merkittäviä muutoksia.

Analyysi
12.4.
2022

Oppimisliiketoiminta muodostaa Sanoman tuloksesta reilu 2/3, minkä ansiosta suuri osa tulovirroista ovat defensiivisiä ja niiden riskitaso on matala. Arvioimme näiden ominaisuuksien vahvistuvan tulevaisuudessa, sillä odotamme yhtiön jatkavan yritysostovetoista kasvua oppimisliiketoiminnassa. Arviomme mukaan lähivuosien tuotto-odotus rakentuu houkuttelevasta osinkotuotosta ja maltillisesta tuloskasvusta. Tämä yhdessä Sanoman matalan riskitason kanssa muodostaa näkemyksemme mukaan hyvän riski/tuotto-suhteen. 

Analyysi
11.2.
2022

Sanoman tänään julkaisema Q4-raportti oli kausiluonteisesti hiljaisemman neljänneksen lukujen osalta odotuksien mukainen ja yhtiö myös korotti osinkoaan odotetusti.

Analyysi
28.10.
2021

Sanoman eilinen Q3-raportti ei tarjonnut yllätyksiä ja myös toissa päivänä annettu ohjeistuksen päivitys oli neutraali suhteessa meidän odotuksiimme. Siten emme ole tehneet merkittäviä ennustemuutoksia lyhyelle tai keskipitkälle tähtäimelle

Analyysi
28.7.
2021

Sanoma raportoi eilen kokonaisuudessaan ennusteidemme kanssa linjassa olleet Q2-luvut ja toisti odotuksiemme mukaisesti ohjeistuksensa. Näin ollen emme tehneet raportin jälkeen merkittäviä ennustemuutoksia kuluvalle tai lähivuosille. Osakkeen arvostuskertoimet ovat makuumme hieman koholla, mutta samalla hyvä osinkotuotto mielestämme rajaa osakkeen perusteltua laskuvaraa

Analyysi
3.5.
2021

Sanoma raportoi perjantaina kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q1-luvut ja myös yhtiön markkinakommentit olivat yllätyksettömät. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimmekin ennusteisiimme vain hyvin pientä hienosäätöä.

Analyysi
12.4.
2021

Sanoman tekemien yritysjärjestelyiden myötä liiketoiminnan painopiste on siirtynyt tukevasti korkean kannattavuuden ja vakaan kasvunäkymän omaavaan Learning-liiketoimintaan, mikä on laskenut yhtiön riskiprofiilia. Tämä defensiivinen liiketoiminta tuo tällä hetkellä noin 2/3 konsernin tuloksesta, kun taas perinteisen median painoarvo on selvästi pienempi. Useasta kulmasta tarkasteltuna osakkeen arvostus on mielestämme perustellulla tasolla.

Analyysi
10.2.
2021

Sanoma raportoi eilen kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q4-luvut. Myös vuoden 2021 ohjeistus riitti täyttämään odotuksemme, joten teimme vain pieniä ennustetarkistuksia. Viime aikainen kurssinousu on tullut täysimääräisesti arvostuskertoimien venymisen kautta, mikä on kohottanut arvostuksen kireäksi.

Analyysi
9.12.
2020

Sanoma järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa se esitteli liiketoimintojen viime aikaista kehitystä, taustoitti tulevia kasvuaihioita ja jonka yhteydessä yhtiö viilasi taloudellisia tavoitteitaan. Sisällytimme viimeisimmän yritysoston ennusteisiimme sen toteutumisajankohdan tarkennettua, mutta kokonaiskuva säilyi näkemyksemme mukaan ennallaan.

Sanoma

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas