Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Taaleri

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
31.5.
2021

Huomioimme osien summa -laskelmassa ja tavoitehinnassa maanantaina osakkeesta irronneen 1,0 euron lisäosingon. Näkemyksemme Taalerin osien arvosta on pysynyt ennallaan, eikä yhtiön fundamenteissa ole tapahtunut muutoksia edellisen päivityksemme jälkeen. Näemme osien arvon purkautumisen tarjoavan lähivuosille edelleen riittävän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
21.5.
2021

Tarkistamme Taalerin tavoitehinnan 12,5 euroon (aik. 11,5e) ja toistamme lisää-suosituksemme. Yhtiö jatkaa määrätietoisia toimia osiensa arvon purkamiseksi ja askelmerkit tähän liittyen ovat selvät. Osien arvon purkautuminen tarjoaa lähivuosille edelleen riittävän tuotto-odotuksen ja strategian onnistuessa myös Pääomarahastoliiketoiminnassa on selkeää arvonluontipotentiaalia.

Inderes analyysi
9.5.
2021

Q1-raportti oli hyvin linjassa odotuksiin ja yhtiö jatkaa määrätietoisia toimia osissa olevan arvon purkamiseksi. Osien arvon purkautuminen tarjoaa lähivuosille edelleen hyvän tuotto-odotuksen ja strategian onnistuessa myös Pääomarahastoliiketoiminnassa on selkeää arvonluontipotentiaalia.

Inderes analyysi
23.3.
2021

CMD selkeytti Taalerin lähivuosien suuntaa ja osien arvon purkautuminen jatkuu. Olemme tarkistaneet näkemystämme osien arvosta ylöspäin ja näemme osissa edelleen selkeää arvoa. Osien arvon purkautuminen tarjoaa lähivuosille edelleen hyvän tuotto-odotuksen ja strategian onnistuessa myös Pääomarahastoliiketoiminnassa on selkeää arvonluontipotentiaalia.

Inderes analyysi
11.3.
2021

Varainhoidon yllättävästä myynnistä saatu hinta on olosuhteet huomioiden hyvä. Taalerin sijoitusprofiili muuttuu järjestelyn myötä merkittävästi ja jatkossa yhtiöstä tulee yhä vahvemmin vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin keskittynyt tuotetalo. Näemme osien summassa edelleen merkittävää arvoa ja osien arvon purkautumisen kehittyessä oikeaan suuntaan, on osakkeen tarjoama tuotto-odotus mielestämme edelleen riittävän hyvä.

Inderes analyysi
18.2.
2021

Taalerin H2-tulos jäi numeroiden valossa odotuksista, mutta konkreettiset toimet taseessa piilevän arvon purkautumiseksi käänsivät eilisen annin plussalle. Näemme ensi kertaa osissa piilevän arvon purkautumiselle myös muita reittejä Garantian irtaantumisen lisäksi ja odotamme arvon realisoituvan ainakin osittain muutaman seuraavan vuoden aikana. Osakkeen arvostus on maltillisilla ennusteillamme edelleen edullinen ja näemmekin osakkeen riski/tuotto-suhteen houkuttelevana.

Inderes analyysi
21.12.
2020

Taalerin H2 on sujunut muiden finanssitalojen tapaan erittäin hyvin ja lähivuosien tuloskasvunäkymä on myös parantunut. Näkemyksemme mukaan edullinen arvostustaso, yhdessä osien summassa piilevän potentiaalin kanssa puoltaisi myös voimakkaampaa näkemystä. Viime vuosien vaisu tuloskehitys sekä epävarmuus osien summan realisoitumisen suhteen puoltavat kuitenkin edelleen tiettyä varovaisuutta.

Inderes analyysi
14.8.
2020

Taalerin H1 sujui odotuksia paremmin ja yhtiö etenee oikeaan suuntaan. Tulosennusteissa on tapahtunut vain pieniä muutoksia ja odotamme selvää jatkuviin tuottoihin nojaavaa tulosparannusta lähivuosina. Suhteessa ennustamaamme tulosparannukseen osake on edelleen järkevästi hinnoiteltu ja selvästi alle osien summan oleva osakekurssi sekä rakennejärjestelyoptio rajaavat osakkeen laskuvaraa parantaen riski-/tuottosuhdetta.

Inderes analyysi
21.6.
2020

Olemme tarkistaneet tulosennusteitamme merkittävästi ylöspäin pääomamarkkinan vahvan kehityksen ansiosta ja päivitetyillä ennusteillamme osake tarjoaa kärsivälliselle sijoittajalle riittävän tuotto-odotuksen. Myös selvästi kurssin yläpuolella oleva osien summa sekä historiallisen matala tasepohjainen arvostus puoltavat positiivista suositusta.

Inderes analyysi
19.4.
2020

Taalerin alkuvuosi on perjantain tulosvaroituksen perusteella sujunut pitkälti odotuksiemme mukaisesti. Olemme tehneet ennusteisiimme vain pieniä tarkennuksia ja iso kuva säilyy ennallaan. Koronakriisin myötä yhtiön tulos tulee laskemaan lyhyellä aikavälillä merkittävästi ja vie osakkeelta pois sen keskeisen kurssiajurin. Vaikka yhtiön osissa onkin merkittävää arvoa suhteessa nykyiseen osakekurssiin, ei rakennejärjestelykorttiin nojaaminen ole riittävä syy ostojen perustelemiseksi tuloskehityksen mennessä väärään suuntaan.

Taaleri