Taaleri
3782 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 7.20 ALIN 7.20 VAIHTO (KPL) 3 385
MYYNTI 7.22 YLIN 7.28 VAIHTO (VAL) 0,024 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén
+358 44 025 8908

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: company_report
16.8.
2019

H1-tulos oli linjassa odotuksiimme, mutta operatiivisesti vuosion lähtenyt odotuksia heikommin liikkeelle. Yhtiöllä on edellytykset vahvaan tulosparannukseen H2:lla, mutta jatkuvien pettymyksien myötä luottamus tulosparannusta kohtaan on koetuksella. Osake on käytännössä kaikilla mittareilla halpa, mutta lyhyellä aikavälillä positiiviset kurssiajurit loistavat poissaolollaan. Odotamme kuitenkin uutisvirran kääntyvän asteittain H2:n aikana, jonka pitäisi jälleen kääntää markkinan katseet yhtiön matalaan arvostukseen ja pidemmän aikavälin potentiaaliin. 

Tyyppi: company_report
19.6.
2019

Toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 7,7 euroon (aik. 8,5 euroa) heijastellen keskiviikkoisen tulosvaroituksen myötä laskeneista tulosennusteitamme. Keskiviikon tulosvaroitus oli jälleen ikävä lisä yhtiön jo valmiiksi varsin negatiiviseen uutisvirtaan ja tämä vie markkinan fokusta oikeutetusti yhä voimakkaammin lyhyen aikavälin kehitykseen pitkän aikavälin arvon sijaan. Näkemyksemme mukaan Taalerin osien summa on merkittävästi nykykurssia korkeampi ja pitkäaikaiselle sijoittajalle nykykurssi tarjoaa erinomaisen ostopaikan.

Tyyppi: company_report
15.2.
2019

Yhtiön H2-raportti oli kokonaisuutena odotettu, mutta näkymät olivat hieman odotuksiamme paremmat. Vakaiden tulosnäkymien sekä selvästi laskeneen arvostustason seurauksena näemme osakkeessa lyhyellä aikavälillä pientä nousuvaraa suhteellisesti sekä absoluuttisesti. Pitkäaikaiselle ja kärsivälliselle sijoittajalle nykykurssi tarjoaa mielestämme erittäin hyvän tuotto-odotuksen johtuen selvästi osien summan alle oleva osakekurssista.

Tyyppi: company_report
20.12.
2018

Taaleria hinnoitellaan tällä hetkellä selvästi alle sen osien summan ja näemmekin että pidemmällä aikavälillä yhtiön käypä arvo on selvästi nykykurssia korkeampi. Lyhyellä aikavälillä emme näe ajureita tämän potentiaalin purkautumiseen ja korkeiden markkinariskien johdosta riski-/tuottosuhde säilyy epäedullisena.

Tyyppi: company_report
24.10.
2018

Taalerin markkinatilanne on heikentynyt selvästi lokakuun aikana ja olemme laskeneet lähivuosien ennusteitamme. Lyhyellä aikavälillä näemme markkinan painottavan enemmän absoluuttisia kertoimia osien summan sijaan, toisin kun vielä aiemmin uskoimme. Absoluuttisilla kertoimilla Taalerin arvostus ei ole korkea, mutta se on yli verrokkien ja näin ollen kertoimissa ei ole oleellista nousuvaraa. Lyhyellä aikavälillä sijoittajien tuotto lepää tuloskasvun varassa, mikä näyttää nykyisessä markkinaympäristössä entistä haastavammalta.

Tyyppi: company_report
11.10.
2018

Tarkistamme Taalerin tavoitehintaa alaspäin lievästi laskeneen osien summan sekä verrokkiryhmän laskeneen arvostustason johdosta. Toistamme positiivisen näkemyksemme, sillä pidämme Taalerin osaketta edelleen aliarvostettuna suhteessa sen käypään arvoon ja osakkeen tuotto-odotus on mielestämme edelleen houkuttelevalla tasolla.

Tyyppi: company_report
17.8.
2018

Taalerin H1-raportti oli erittäin hyvä ja se vahvisti luottamustamme lähivuosien tulosnäkymiä kohtaan. Päivitetyillä ennusteillamme osake on absoluuttisesti sekä suhteellisesti edelleen aliarvostettu ja myös osien summa laskelmamme tukee tätä arviota.  Näemme Taalerin osakkeessa selvää nousuvaraa tuloskasvun realisoituessa ja muistutamme sijoittajia yhtiöön liittyvästä yritysjärjestelyoptiosta.

Tyyppi: company_report
29.6.
2018

Taalerin näkymät lähivuosille ovat edelleen hyvät ja yhtiöllä on edellytykset pitää tuloksensa kasvussa lähivuosina. Yritysjärjestelyt tulevat nousemaan yhtiön sijoitustarinassa jälleen merkittävään rooliin ja pidämme yritysjärjestelyitä seuraavan 12kk:n aikana varsin todennäköisinä. Yhtiötä hinnoitellaan varsin selvästi alle sen osien summan ja näkemyksemme mukaan osakkeen tuotto-odotus on nykytasolla erittäin hyvä.

Tyyppi: company_report
16.2.
2018

H2 raportti oli kaksijakoinen. Yhtiö jatkoi H2:lla vahvaa kasvuaan ja lähivuosien tulosnäkymä on edelleen vahva. Haasteet kulutehokkuuden kanssa kasvattavat kuitenkin epävarmuutta tuloskehityksen ympärillä. Osake on edelleen järkevästi hinnoiteltu suhteessa keskeisiin verrokkeihin ja osien summa laskelmamme perusteella näemme osakkeessa edelleen nousuvaraa.

Tyyppi: company_report
12.10.
2017

Taaleri ilmoitti kirjaavansa merkittävän myyntivoiton metsärahaston myynnistä ja nosti samalla ohjeistustaan. Ohjeistuksen nosto ei ollut meille yllätys, sillä pidimme aiempaa ohjeistusta hyvin varovaisena. Olemme tehneet ennusteisiimme vain pieniä tarkennuksia ja odotamme yhtiön jatkavan vahvaa tuloskehitystään lähivuosina.

Taaleri

Taaleri

Company page 29.09.2014 21:02 Taaleri

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu nykyisellään emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja.

Taalerin lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu nykyisellään emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Konsernissa on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taalerin sijoittajasivuille

Taaleri Oyj on Inderesin vähemmistöomistaja 15 %:n omistusosuudella.