Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

United Bankers

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
25.5.
2021

UB on jatkanut alkuvuonna erittäin vahvaa suorittamistaan ja yhtiön alkuvuosi on sujunut selvästi odotuksiamme paremmin. Huomattavien ennustenostojen myötä osakkeen arvostus on neutralisoitunut ja mielestämme nykyhinta on hyvin linjassa yhtiön käyvän arvon kanssa.

 

Inderes analyysi
21.2.
2021

Vaikka H2-raportti jäikin odotuksiamme pehmeämmäksi, lähtee yhtiö vuoteen 2021 hyvistä asemista. Markkinan vahvan kehityksen seurauksena olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin ja odotamme yhtiöltä vahvaa tuloskasvua lähivuosina. Hyvä kehitys on kuitenkin heijastunut jo täysimääräisesti osakkeen hintaan arvostuksen ollessa historiallisen korkea. Korkea arvostustaso painaakin osakkeen riski/tuotto-suhteen epätyydyttäväksi.

Inderes analyysi
24.10.
2020

UB on selvinnyt koronakriisistä selvästi odotuksiamme paremmin ja tämä on vahvistanut luottamustamme yhtiön lähivuosien tuloskasvunnäkymiä kohtaan selvästi. Voimakkaan kurssinousun jälkeen osake on mielestämme oikein hinnoiteltu ja tuotto-odotus nojaakin pidemmän aikavälin tuloskasvun realisoitumiseen ja terveeseen osinkoon. Vaikka osakkeen tuotto-odotus onkin ennusteiden realisoituessa kohtuullisella tasolla, painaa tulosparannuksen realisoitumiseen liittyvä epävarmuus riski-/tuottosuhteen neutraaliksi ja jäämme kyttäämään parempia ostopaikkoja.

Inderes analyysi
26.8.
2020

UB:n alkuvuodesta muodostui vielä odotuksiakin parempi ja yhtiö teki historiansa parhaan H1-tuloksen koronaviruspandemian keskellä. Alkuvuoden vahva suoritus kasvatti luottamustamme yhtiön lähivuosien tuloskasvunäkymiä kohtaan ja olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin. Päivitettyjen ennusteiden valossa osake on mielestämme tällä hetkellä oikein hinnoiteltu, emmekä näe arvostuksessa oleellista lyhyen aikavälin nousuvaraa.

Inderes analyysi
8.6.
2020

Perjantainen metsärahaston irtaantuminen vahvisti sen, että UB tulee tuloksellisesti selviämään koronakriisistä hämmästyttävän vähäisin vaurioin ja yhtiön tuloskasvunäkymä lähivuosille on jatkanut kirkastumistaan pääomamarkkinan elpymisen myötä. 

Inderes analyysi
13.5.
2020

Olemme tarkistaneet UB:n ennusteita selvästi ylöspäin, mutta näkemyksemme mukaan osake hinnoittelee sisäänsä jo täysimääräisesti selvästi parantuneet tulosodotukset. Koronakriisin keskellä julkaisemamme laaja raportti on edelleen ajankohtainen ja luettavissa maksutta täältä.

Inderes analyysi
23.3.
2020

United Bankers on toteuttanut viime vuosina strategiaansa määrätietoisesti ja yhtiöllä on hyvät edellytykset palata markkinan elpyessä tuloskasvuun 2021 alkaen. Osakkeen nykyinen arvostustaso on mielestämme kuitenkin haastava yhtiön korkeat markkinariskit huomioiden. 

Inderes analyysi
3.3.
2020

H2-raportti oli linjassa odotuksiemme kanssa ja operatiivisesti lähtökohdat vuodelle 2020 ovat hyvät. Yhtiön nykyinen arvostus kuitenkin huomio hyvät tuloskasvunäkymät ja lyhyellä aikavälillä tuloskasvu tulee hautautumaan laskevien kertoimien alle. Kokonaisuutena näemmekin lyhyen aikavälin tuotto-/riskisuhteen neutraalina ja jäämme odottamaan parempia ostopaikkoja.

Inderes analyysi
6.2.
2020

Yhtiön tulosvaroitus vahvisti näkemyksemme siitä, että yhtiön loppuvuosi on sujunut hyvin ja olemme tarkistaneet ennusteitamme lievästi ylös. Tulosparannuksen jatkaessa realisoitumistaan yhtiön riskitaso laskee edelleen mikä puoltaa korkeampaa hyväksyttävää arvostustasoa. Osake on kuitenkin näkemyksemme mukaan jo täysimääräisesti hinnoitellut 2019-2020 tulosparannukset (2020e P/E 16x) ja lyhyellä aikavälillä näemme tuotto-odotuksen nojaavan pitkälti osinkoon. 

Inderes analyysi
20.12.
2019

UB tiedotti keskiviikkona siirtyvänsä ensi vuonna Helsingin pörssin päälistalle ja IFRS-raportointiin. Vaikka tulosennusteemme laskivat IFRS-oikaisujen myötä, ei arvostuskuvassa ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Mielestämme UB:n nykyinen arvostus hinnoittelee täysimääräisesti ensi vuodelle ennustamamme voimakkaan tuloskasvun. 

United Bankers

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas