Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aktia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
7.9.
2021

Aktia on laatinut varainhoitoa, sijoituksia, luotonantoa ja omaa toimintaa koskevan konsernin ilmastostrategian. Aktia panostaa suunnitelmallisesti ilmastotyönsä kehittämiseen uuden ilmastostrategiansa kautta. Tavoitteena on hiilineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä toimintaympäristön salliessa. Luotonannossa tavoitteena on hiilipäästöjen ja -altistumisen pienentäminen. Aktia-konsernin oman toiminnan osalta tavoitteena on muun muassa nettohiilineutraalius vuokrattujen toimitilojen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Tiedotteet
7.9.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
7.9.2021 klo 13.15

Aktia päivittää kasvustrategiaansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

Tiedotteet
6.9.
2021

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
6.9.2021 klo 17.45

Moody’s vahvisti Aktian luottoluokituksen ja muutti näkymät negatiivisiksi

Moody's Investors Service muutti 6.9.2021 Aktian talletusten ja etuoikeutettujen lainojen luokitusten pitkän aikavälin näkymät vakaista negatiivisiksi. Samalla Moody’s vahvisti pitkän ja lyhyen aikavälin talletusten luokitukseksi A1/P-1 ja pitkän aikavälin vakuudettomien etuoikeutettujen lainojen luokitukseksi A1.

Tiedotteet
31.8.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
31.8.2021 klo 17.30

Aktia Pankki Oyj:n henkilöstöanti

Aktia Pankki Oyj tiedotti 13.8.2021 suunnittelevansa henkilöstöannin järjestämistä.

Hallitus on päättänyt henkilöstöannin ehdoista. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Aktian konserniyhtiöiden henkilöstön merkittäväksi. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallitus voi päättää korottaa tarjottavien osakkeiden määrää yhteensä enintään 2 000 000 osakkeeseen.

Tiedotteet
27.8.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
27.8.2021 klo 16.00

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta nimitetty

Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan vuosittain valittavan nimitystoimikunnan tulee valmistella hallituksen jäseniä ja näiden palkkioita koskevat esitykset varsinaista yhtiökokousta varten. Nimitystoimikunta koostuu osakkeiden lukumäärän mukaan laskettuna viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikunnan työhön osallistuu myös hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 27.8.2021 alkaen:

Tiedotteet
20.8.
2021

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
20.8.2021 klo 10.00

Kutsu Aktian pääomamarkkinapäivään 2021

Aktia kutsuu sijoittajat, analyytikot sekä pankkien ja median edustajat virtuaaliseen pääomamarkkinapäivään, joka järjestetään keskiviikkona 8.9.2021 kello 9.00 alkaen. Tilaisuus päättyy noin kello 12.00.

Pääomamarkkinapäivän aikana Aktian johto antaa ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja toimintaympäristöstä sekä esittelee yhtiön taloudellista kehitystä. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tiedotteet
18.8.
2021

Aktia Pankki Oyj                      
Lehdistötiedote
18.8.2021 klo 17.30

Aktia yksinkertaistaa konsernirakennettaan tytäryhtiösulautumisilla

Tiedotteet
13.8.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
13.8.2021 klo 13.15

AKTIA SUUNNITTELEE OSAKEANTIA HENKILÖSTÖLLE

Tiedotteet
5.8.
2021


 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.8.2021 klo 19.30

Aktia Pankki Oyj:n uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä, Restricted Share Plan).

Tiedotteet
5.8.
2021

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.8.2021 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Ennätysvahva toinen vuosineljännes

Vuosineljännes lyhyesti

Aktia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas