Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.8.
2021

Martela julkaisi perjantaina odotuksiamme heikomman Q2-raportin. Raportoidut luvut eivät antaneet vielä aihetta juhlaan, joskin kommentit kasvuun kääntyneistä uusista tilauksista olivat loppuvuotta ajatellen rohkaisevia. Viimeisen vuoden aikana kulurakennetta on tehostettu, mutta tuloskäänteen toteutuminen tarvitsee tukea myös kasvavista volyymeistä. Osake ei ole lähivuosien ennusteilla erityisen kallis. Tuloskäänteen etenemiseen yhä liittyvästä epävarmuudesta johtuen pidämme kuitenkin seuraavan vuoden tuotto-odotusta toistaiseksi liian matalana. 

Inderes analyysi
10.5.
2021

Martela julkaisi perjantaina odotuksistamme jääneen Q1-raportin. Vuoden ensimmäinen puolisko tulee olemaan vielä tervanjuontia, mutta toisella puolikkaalla tilanteen pitäisi hieman helpottaa. Martela on tehostanut rakenteitaan vinhasti, mutta käänteen toteuttamisen kannalta liikevaihdon kasvu on kriittistä. Pidemmälle katsottuna osake ei ole erityisen kallis, mutta mielestämme vuoden tähtäimellä tuotto-odotus ei ole riittävä. 

Inderes analyysi
3.5.
2021

Viimeaikainen kurssinousu on kohottanut arvostusta ja samaan aikaan toimintaympäristö on kehittynyt aikaisempaa arviotamme heikommin. Pidemmälle katsottuna osake ei edelleenkään ole erityisen kallis, mutta edellä mainittua kokonaisuutta ja tuloskäänteen etenemiseen liittyvää epävarmuutta heijastellen emme pidä seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-suhdetta enää tarpeeksi houkuttelevana.

Inderes analyysi
8.2.
2021

Martela julkisti perjantaina Q4-raporttinsa, joka oli operatiivisesti odotuksiamme heikompi. Käynnistyneen vuoden alku näyttää yhä haastavalta, mutta pidemmälle katsottaessa tilanne ei ole toivoton. Yhtiö on tehnyt rakenteidensa tehostamiseksi paljon oikeita asioita ja myynnin oietessa tuloksentekokykyä tulisi arviomme mukaan löytyä. Tie kestävästi hyvään tulostasoon ei ole riskivapaa, mutta tuottopuoli ja riittävä kärsivällisyys tekevät siitä kulkemisen arvoisen. 

Inderes analyysi
11.1.
2021

Vuosi 2020 oli Martelalla kaikkea muuta kuin helppo. Vaikeista olosuhteista huolimatta mukaan mahtui myös pidemmälle ulottuvaa hyvää vuoden aikana toteutettuja tehostustoimia ja niiden tuloskäänteen kestävälle toteuttamiselle luomaa perustaa mukaillen. Lyhyellä aikavälillä epävarmuutta kuitenkin yhä piisaa, emmekä pidä osakkeen arvostusta riittävänä perustelemaan etenevään käänteeseen ja sen jälkeiseen tuloksentekokykyyn nojaamista. Tämän kokonaisuuden myötä seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-suhde jää näkemyksemme mukaan heikoksi.

Inderes analyysi
9.11.
2020

Martela julkisti perjantaina Q3-raporttinsa, joka oli kirkkaasti alas painettuja odotuksiamme parempi. Takapakkia ottaneen pandemiatilanteen takia lyhyen tähtäimen toimintaympäristö on kuitenkin edelleen epävarmuuksien värittämä ja tuloskäänteen etenemiseen liittyvät riskit ovat koholla. Tätä mukaillen emme pidä osakkeen seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-suhdetta riittävänä. 

Inderes analyysi
10.8.
2020

Martela julkisti perjantaina Q2-raporttinsa, joka oli operatiivisesti odotuksiamme parempi. Koronapandemian iskujen lopullinen kokoluokka on kuitenkin vielä arvoitus, mikä pitää loppuvuoden näkyvyyden poikkeuksellisen heikkona ja Martelan liiketoimintaedellytyksiin kohdistuvan paineen akuuttina. Lisäksi toimintakentän elpymisvauhtiin ja sitä kautta yhtiöön tuloskäänteeseen liittyvät riskielementit ovat edelleen koholla. Tähän kokonaisuuteen linjattuna näemme nykyisen arvostustason liian korkeana.

Inderes analyysi
8.5.
2020

Martelan Q1-tulos jäi ennusteestamme ja koronakriisillä tulee olemaan aikaisempaa arviotamme suurempi heikentävä vaikutus yhtiön tulokseen kuluvana vuonna. Martela on käynnistänyt huomattavia sopeutustoimia ja näiden myötä yhtiön tulisi arviomme mukaan selvitä kriisistä. Tilanteen normalisoituessa osakkeessa voi olla huomattavaa nousuvaraa, mutta lyhyen aikavälin korkean epävarmuuden vuoksi säilytämme varovaisen suosituksemme.

Inderes analyysi
20.3.
2020

Koronakriisi iskee Martelan liiketoimintaan arviomme mukaan rajusti ja yhtiössä tarvitaan nyt nopeita ja mittavia sopeutustoimia, jotta yhtiö ei ajaudu kriisiin. Martela on jo ryhtynyt merkittäviin sopeutustoimiin ja niiden onnistumisen todennäköisyyttä nostavat liiketoimintamallin mahdollistamat nopeat säästöt ja se, että yhtiö selvisi 2008-2009 finanssikriisistä suhteellisen vähäisin vaurioin. Osakkeessa voi olla tilanteen normalisoituessa merkittävää nousupotentiaalia, mutta lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyvän korkean epävarmuuden takia säilytämme varovaisen suosituksemme.

Inderes analyysi
10.2.
2020

Odotamme Martelan liikevaihdon kasvavan hieman kuluvana vuonna ja lähivuodet Ruotsin ja Norjan hyvän kehityksen jatkuessa. Kannattavuus tulee arviomme mukaan liikevaihdon pienen kasvun aiheuttaman skaalautuvuuden ja yhtiön 4 MEUR:n säästöohjelman myötä nousemaan voitolliseksi kuluvana vuonna. Markkinoiden odotukset Martelan kehitykselle ovat pidempään jatkuneen heikon kehityksen myötä matalalla ja tämä heijastuu osakkeen arvostustasoon, joka ei ole korkea.

Martela

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas