Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
10.12.
2020

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) marraskuu sujui hyvin ja linjassa odotuksiemme kanssa.

Tiedotteet
26.11.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
26.11.2020 klo 17:15

 

Titanium julkistaa vuoden 2021 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

4.3.2021 - tilinpäätöstiedote 2020.

26.8.2021 - puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2021.

Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yhtiötiedotteella sekä sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.3.2021 alkavalla viikolla (viikko 10).

Titaniumin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2021. Titaniumin hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

 

Lisätietoja:

Analyytikon kommentti
24.11.
2020

Toistamme Titaniumin 12,0 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Osakekurssi on kohonnut noin 20 % edellisen päivityksemme jälkeen ja ennusteiden pysyessä muuttumattomina on tämä valunut täysimääräisesti arvostuskertoimiin.

Inderes analyysi
23.11.
2020

Titaniumin osakekurssi on kohonnut noin 20 % edellisen päivityksemme jälkeen ja ennusteiden pysyessä muuttumattomina on tämä valunut täysimääräisesti arvostuskertoimiin. Kertoimien valossa osake alkaakin näyttämään hintavalta ja kurssinousu on painanut osakkeen riski-/tuottosuhteen epätyydyttäväksi. Näemmekin nykyisen kurssitason oivana paikkana kotiuttaa voittoja osakkeesta. Kuukauden takainen laaja raporttimme on edelleen hyvin ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Analyytikon kommentti
12.11.
2020

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) lokakuu sujui hyvin ja odotustemme mukaisesti. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan lokauussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 7 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 387 MEUR:oon (9/2020: 378 MEUR).

Tiedotteet
10.11.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
10.11.2020 klo 16:40

 

Titanium Oyj:n omien osakkeiden luovutus optio-oikeuksilla 2018A tehtyjen osakemerkintöjen perusteella

Titanium Oyj:n optio-oikeuksilla 2018A on 29.10.2020-9.11.2020 välisenä aikana merkitty yhteensä 12.000 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,15 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 73 800,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tiedotteet
22.10.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
22.10.2020 klo 16:00

 

Titanium Oyj:n omien osakkeiden luovutus optio-oikeuksilla 2018A tehtyjen osakemerkintöjen perusteella

Titanium Oyj:n optio-oikeuksilla 2018A on 1.9.2020-21.10.2020 välisenä aikana merkitty yhteensä 25.000 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,15 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 153 750,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

inderesTV
19.10.
2020

Titaniumin kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvää. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuosien 2011-2019 aikana keskimäärin noin 50 %:n vauhtia ja oikaistu liikevoittomarginaali on ollut keskimäärin erinomainen noin 50 %. Yhtiö on kasvattanut omistaja-arvoaan merkittävästi, josta kiitos kuuluu ennen kaikkea päätökselle perustaa Hoivarahasto vuonna 2012. Analyytikko Sauli Vilén kommentoi.

Laaja raportti luettavissa täältä: https://www.inderes.fi/fi/kaikki-riippuu-hoivarahastosta

Analyytikon kommentti
19.10.
2020

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 11,0e) ja laskemme suosituksemme lisää- tasolle (aik. osta). Odotamme yhtiöltä lähivuosilta tervettä yli 10 %:n tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä.

Inderes analyysi
17.10.
2020

Odotamme yhtiöltä lähivuosilta tervettä yli 10 %:n tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä. Yhtiön riskitaso pysyy edelleen korkealla sen ollessa täysin riippuvainen Hoivarahaston kehityksestä. Vaikka arvostustaso onkin absoluuttisesti ja suhteellisesti edullinen, ei se tarjoa enää nousuvaraa ja lähivuosien tuotto-odotus nojaakin tuloskasvuun sekä vahvaan osinkoon. Mielestämme nämä tarjoavat edelleen hyvän korvauksen sijoittajien kantamista riskeistä ja tuotto-/riskisuhde pysyykin hyvällä tasolla.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.