Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

27.08.2021 - 16:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
27.8.
2021

Yhtiön H1-raportti oli erittäin hyvä ja odotamme yhtiön tuloskasvun kiihtyvän selvästi H2 alkaen Baltia- ja Hoivarahastojen vetäminä. Ennusteemme ovat pysyneet isossa kuvassa ennallaan ja odotamme edelleen vahvaa tuloskasvua lähivuosilta. Tuloskasvun realisoituessa osakkeen tarjoama tuotto-odotus on erittäin hyvä ja se riittää kattamaan yhtiöön liittyvät verrokkeja korkeammat riskit. RAPORTTI PÄIVITETTY 27.8.2021 9.58

Inderes analyysi
1.7.
2021

 Yhtiön uuden Baltia Kiinteistörahaston myynti on lähtenyt selvästi odotuksiamme paremmin liikkeelle ja yhtiön sijoitustarina ottaa tämän myötä ison askeleen parempaan suuntaan. Uusi rahasto parantaa yhtiön tuloskasvupotentiaalia ja laskee riskiprofiilia, minkä seurauksena arvostuskuva on selvästi aiempaa houkuttelevampi.  Korkeasta riskitasosta huolimatta näemme osakkeen tarjoavan vahvan tuotto-odotuksen tuloskasvun sekä kasvavan osinkotuoton myötä.

Inderes analyysi
15.4.
2021

Olemme päivittäneet ennusteemme viime viikon uutisten pohjalta ja odotamme yhtiöltä edelleen kohtuullista tuloskasvua lähivuosilta. Osakkeen arvostus on edelleen etukenossa ja mielestämme nykykurssi hinnoittelee jo uuden Baltian Kiinteistö -rahaston onnistumista. Vaikka rahasto tarjoaakin onnistuessaan merkittävää kurssinousupotentiaalia, liittyy ylösajoon ja sen onnistumiseen tässä vaiheessa vielä merkittävää epävarmuutta, mitä nykyinen arvostustaso ei mielestämme huomioi riittävissä määrin.

Inderes analyysi
5.3.
2021

H2-raportti oli lopulta varsin yllätyksetön ja ennusteemme ovat pysyneet lähes ennallaan. Odotamme yhtiöltä edelleen tervettä tuloskasvua hoivakiinteistömarkkinan lyhyen aikavälin haastavista näkymistä huolimatta. Osakkeen arvostus on mielestämme edelleen haastava ja nykykurssi ei ota tarpeeksi huomioon yhtiön korkeaa riskitasoa. Laaja raporttimme on edelleen ajankohtainen ja luettavissa täältä

Inderes analyysi
23.11.
2020

Titaniumin osakekurssi on kohonnut noin 20 % edellisen päivityksemme jälkeen ja ennusteiden pysyessä muuttumattomina on tämä valunut täysimääräisesti arvostuskertoimiin. Kertoimien valossa osake alkaakin näyttämään hintavalta ja kurssinousu on painanut osakkeen riski-/tuottosuhteen epätyydyttäväksi. Näemmekin nykyisen kurssitason oivana paikkana kotiuttaa voittoja osakkeesta. Kuukauden takainen laaja raporttimme on edelleen hyvin ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Inderes analyysi
17.10.
2020

Odotamme yhtiöltä lähivuosilta tervettä yli 10 %:n tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä. Yhtiön riskitaso pysyy edelleen korkealla sen ollessa täysin riippuvainen Hoivarahaston kehityksestä. Vaikka arvostustaso onkin absoluuttisesti ja suhteellisesti edullinen, ei se tarjoa enää nousuvaraa ja lähivuosien tuotto-odotus nojaakin tuloskasvuun sekä vahvaan osinkoon. Mielestämme nämä tarjoavat edelleen hyvän korvauksen sijoittajien kantamista riskeistä ja tuotto-/riskisuhde pysyykin hyvällä tasolla.

Inderes analyysi
27.8.
2020

Tavoitehinnan merkittävän nousun taustalla ovat selvästi kohonneet ennusteet ja laskenut riskitaso. Näkemyksemme mukaan Titaniumin riski-/tuottosuhde on parantunut merkittävästi viimeisen 6 kk:n aikana ja selvästä kurssinoususta huolimatta osake tarjoaa edelleen vahvan tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
28.4.
2020

Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia ja odotamme edelleen yhtiön selviävän nykyisestä koronakriisistä suhteellisen kuivin jaloin. Mielestämme Hoivarahastoon liittyvien riskien lasku yhdessä lievästi laskeneen osakekurssin kanssa kallistaa tuotto-/riskisuhteen riittävälle tasolle.

Inderes analyysi
15.4.
2020

Hoivarahastoon maaliskuussa kohdistuneet huomattavat lunastukset ja koronaviruskriisin aiheuttama epävarmuus heikentää arvonluonnin kannalta kriittisen Hoivarahaston uusmyyntinäkymää ja kohottaa yhdestä tuotteesta riippuvaisen yhtiön riskiprofiilia. Päivitetyillä ennusteillamme tuotto/riski-suhde on mielestämme sijoittajan kannalta edelleen epäedullinen ja seuraammekin kehitystä toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
5.3.
2020

Titaniumin H2-raportti oli hieman odotuksia parempi, mutta tulosennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Odotamme yhtiöltä edelleen paluuta tuloskasvuun ns. ”välivuoden” jälkeen Hoivarahaston jatkaessa kasvuaan. Nykyinen arvostustaso kuitenkin hinnoittelee tämän tuloskasvun jo täysimääräisesti ja mielestämme markkinat alihinnoittelevat yhtiön korkeaa riskitasoa. Lyhyen tähtäimen riski-/tuottosuhde säilyy heikkona ja pidämme nykykurssia hyvänä paikkana kotiuttaa voittoja.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas