Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Titanium
3108 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 9.88 ALIN 9.86 VAIHTO (KPL) 19 015
MYYNTI 9.90 YLIN 10.25 VAIHTO (VAL) 0,190 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén
+358 44 025 8908

Tulevat tapahtumat

5
Maa
Tilinpäätöstiedotteet

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: company_report
14.1.
2020

Pidämme nykyistä kurssitasoa erinomaisena tilaisuutena kotiuttaa voittoja Titaniumista ja mielestämme kurssirallin jälkeen osakkeen tuotto-/riskisuhde on painunut heikoksi markkinan ylenkatsoessa yhtiöön liittyvää korkeaa riskitasoa.

Tyyppi: company_report
29.10.
2019

Titaniumin osakekurssi on noussut viimeisimmän päivityksemme jälkeen yli 10 % ja yhtiön tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston kehitys on ollut samaan aikaan odotuksiamme vaisumpaa. Kurssinousun ja ennusteiden laskun myötä osakkeen riski-/tuottosuhde on heikentynyt selvästi, mikä puoltaa varovaisemman näkemyksen ottamista.

Tyyppi: company_report
30.8.
2019

Eilinen H1-raportti oli odotuksia parempi ja yhtiön näkymä säilyy suotuisana. Olemme tarkistaneet ennusteitamme lievästi ylöspäin, mutta emme edelleenkään odota merkittävää tuloskasvua yhtiöltä. Tulos pysyy kuitenkin erinomaisella tasolla ja asteittain laskevan riskiprofiilin myötä näemme kertoimissa lievää nousuvaraa. Tämä yhdessä verrokkiryhmän korkeimman osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen edelleen hyvällä tasolla. 

Tyyppi: company_report
17.6.
2019

Titaniumin alkuvuosi on lähtenyt odotuksia vaisummin liikkeelle ja 2019 tulos näyttääkin painottuvan selvästi vuoden jälkipuoliskolle. Olemme tarkentaneet ennusteitamme lievästi alaspäin, mutta iso kuva osakkeesta pysyy ennallaan. Korkea osinkotuotto (+9 %) yhdessä lievän tuloskasvun sekä  asteittain laskevan riskitason kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen riittävänä. 

Tyyppi: company_report
29.4.
2019

Ennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina ja odotamme yhtiöltä lähivuosilta maltillista tuloskasvua. Tuloksen painopiste siirtyy kuitenkin voimakkaasti jatkuviin tuottoihin mikä asteittain alentaa yhtiön riskiprofiilia. Korkeasta riskiprofiilistaan johtuen Titaniumin absoluuttinen ja suhteellinen arvostus on matala (2019 P/E 10x ja osinko +9 %). Arvostus on mielestämme perusteltu ja emme näe siinä lyhyellä aikavälillä oleellista nousuvaraa.

Tyyppi: company_report
14.3.
2019

Yhtiön H2-raportti oli odotuksiamme parempi ja kaikilta osin erittäin vahva. Olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteita ylöspäin ja suhteessa tähän arvostustaso on edullinen verrokkeja korkeammasta riskitasosta huolimatta. Korkea osinko yhdessä kertoimien lievän nousuvaran kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen edelleen hyvällä tasolla.

Tyyppi: company_report
25.10.
2018

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 7,5 euroon (aik. 8,5 euroa) markkinatilanteen heikentymisen myötä laskeneen hyväksyttävän arvostustason johdosta. Lähes 9 %:n osinkotuotto yhdessä verrokkeja pienemmän tulosriskin kanssa tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen markkinan kohonneista riskeistä huolimatta.

Tyyppi: company_report
31.8.
2018

Titaniumin eilinen H1-raportti oli täsmälleen ennusteidemme mukainen. Olemme päivittäneet ennusteemme Investiumin-yritysostolla, jonka läpimenoa pidämme varmana. Päivitetyillä tulosennusteilla yhtiön arvostustaso alkaa olla suhteellisen neutraali, mutta korkea osinkotuotto ja riskiprofiilin asteittainen lasku oikeuttavat positiivisen suosituksen.

Tyyppi: company_report
21.5.
2018

Yhtiön alkuvuosi on sujunut erittäin hyvin ja olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin. Osakekurssi ei ole seurannut yhtiön hyvää operatiivista kehitystä ja arvostustaso on painunut hyvin houkuttelevaksi.

Tyyppi: company_report
23.3.
2018

Yhtiön H2-raportti oli kokonaisuutena hyvä ja olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteitamme ylöspäin. Osakkeen arvostustaso on edelleen hyvin maltillinen ja mikäli yhtiö onnistuu pienentämään riskiprofiiliaan, on kertoimissa selkeää nousuvaraa. Vahva yli 7 %:n osinkotuotto tarjoaa osakkeelle hyvää pohjatuottoa ja tämä yhdessä kertoimien maltillisen nousun kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen edelleen hyvänä.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titaniumin liikevaihto muodostuu käytännössä kokonaan sen 100 %:sti omistaman rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ja omaisuudenhoitopalveluiden tuottamista palkkioista. Kiinteistö- ja muut sijoitukset tapahtuvat rahastojen toimesta, eikä Titanium omista suoraan kiinteistöjä. Titanium suuntaa rahastonsa ja palvelunsa asiakkaille, jotka tavoittelevat maltillista tuottoa ja kohtuullisen ennustettavia korko- ja vuokrakassavirtatuottoja sekä osinkoja. Titaniumin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä, yrityksistä ja instituutioista, eikä yhtiö ole riippuvainen yksittäisistä asiakkaista. Päätuotteet ja palvelut: Hoivakiinteistörahasto, Asuntorahasto, Osakerahasto & Omaisuudenhoitopalvelut.