Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
23.11.
2020

Titaniumin osakekurssi on kohonnut noin 20 % edellisen päivityksemme jälkeen ja ennusteiden pysyessä muuttumattomina on tämä valunut täysimääräisesti arvostuskertoimiin. Kertoimien valossa osake alkaakin näyttämään hintavalta ja kurssinousu on painanut osakkeen riski-/tuottosuhteen epätyydyttäväksi. Näemmekin nykyisen kurssitason oivana paikkana kotiuttaa voittoja osakkeesta. Kuukauden takainen laaja raporttimme on edelleen hyvin ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Inderes analyysi
17.10.
2020

Odotamme yhtiöltä lähivuosilta tervettä yli 10 %:n tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä. Yhtiön riskitaso pysyy edelleen korkealla sen ollessa täysin riippuvainen Hoivarahaston kehityksestä. Vaikka arvostustaso onkin absoluuttisesti ja suhteellisesti edullinen, ei se tarjoa enää nousuvaraa ja lähivuosien tuotto-odotus nojaakin tuloskasvuun sekä vahvaan osinkoon. Mielestämme nämä tarjoavat edelleen hyvän korvauksen sijoittajien kantamista riskeistä ja tuotto-/riskisuhde pysyykin hyvällä tasolla.

Inderes analyysi
27.8.
2020

Tavoitehinnan merkittävän nousun taustalla ovat selvästi kohonneet ennusteet ja laskenut riskitaso. Näkemyksemme mukaan Titaniumin riski-/tuottosuhde on parantunut merkittävästi viimeisen 6 kk:n aikana ja selvästä kurssinoususta huolimatta osake tarjoaa edelleen vahvan tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
28.4.
2020

Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia ja odotamme edelleen yhtiön selviävän nykyisestä koronakriisistä suhteellisen kuivin jaloin. Mielestämme Hoivarahastoon liittyvien riskien lasku yhdessä lievästi laskeneen osakekurssin kanssa kallistaa tuotto-/riskisuhteen riittävälle tasolle.

Inderes analyysi
15.4.
2020

Hoivarahastoon maaliskuussa kohdistuneet huomattavat lunastukset ja koronaviruskriisin aiheuttama epävarmuus heikentää arvonluonnin kannalta kriittisen Hoivarahaston uusmyyntinäkymää ja kohottaa yhdestä tuotteesta riippuvaisen yhtiön riskiprofiilia. Päivitetyillä ennusteillamme tuotto/riski-suhde on mielestämme sijoittajan kannalta edelleen epäedullinen ja seuraammekin kehitystä toistaiseksi edelleen sivusta.

Inderes analyysi
5.3.
2020

Titaniumin H2-raportti oli hieman odotuksia parempi, mutta tulosennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Odotamme yhtiöltä edelleen paluuta tuloskasvuun ns. ”välivuoden” jälkeen Hoivarahaston jatkaessa kasvuaan. Nykyinen arvostustaso kuitenkin hinnoittelee tämän tuloskasvun jo täysimääräisesti ja mielestämme markkinat alihinnoittelevat yhtiön korkeaa riskitasoa. Lyhyen tähtäimen riski-/tuottosuhde säilyy heikkona ja pidämme nykykurssia hyvänä paikkana kotiuttaa voittoja.

Inderes analyysi
14.1.
2020

Pidämme nykyistä kurssitasoa erinomaisena tilaisuutena kotiuttaa voittoja Titaniumista ja mielestämme kurssirallin jälkeen osakkeen tuotto-/riskisuhde on painunut heikoksi markkinan ylenkatsoessa yhtiöön liittyvää korkeaa riskitasoa.

Inderes analyysi
29.10.
2019

Titaniumin osakekurssi on noussut viimeisimmän päivityksemme jälkeen yli 10 % ja yhtiön tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston kehitys on ollut samaan aikaan odotuksiamme vaisumpaa. Kurssinousun ja ennusteiden laskun myötä osakkeen riski-/tuottosuhde on heikentynyt selvästi, mikä puoltaa varovaisemman näkemyksen ottamista.

Inderes analyysi
30.8.
2019

Eilinen H1-raportti oli odotuksia parempi ja yhtiön näkymä säilyy suotuisana. Olemme tarkistaneet ennusteitamme lievästi ylöspäin, mutta emme edelleenkään odota merkittävää tuloskasvua yhtiöltä. Tulos pysyy kuitenkin erinomaisella tasolla ja asteittain laskevan riskiprofiilin myötä näemme kertoimissa lievää nousuvaraa. Tämä yhdessä verrokkiryhmän korkeimman osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen edelleen hyvällä tasolla. 

Inderes analyysi
17.6.
2019

Titaniumin alkuvuosi on lähtenyt odotuksia vaisummin liikkeelle ja 2019 tulos näyttääkin painottuvan selvästi vuoden jälkipuoliskolle. Olemme tarkentaneet ennusteitamme lievästi alaspäin, mutta iso kuva osakkeesta pysyy ennallaan. Korkea osinkotuotto (+9 %) yhdessä lievän tuloskasvun sekä  asteittain laskevan riskitason kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen riittävänä. 

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.