Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Titanium
3545 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 8.78 ALIN 8.74 VAIHTO (KPL) 2 618
MYYNTI 8.86 YLIN 8.86 VAIHTO (VAL) 0,023 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén
+358 44 025 8908

Tulevat tapahtumat

27
Elo
Osavuosikatsaukset

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tyyppi: company_report
28.4.
2020

Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia ja odotamme edelleen yhtiön selviävän nykyisestä koronakriisistä suhteellisen kuivin jaloin. Mielestämme Hoivarahastoon liittyvien riskien lasku yhdessä lievästi laskeneen osakekurssin kanssa kallistaa tuotto-/riskisuhteen riittävälle tasolle.

Tyyppi: company_report
15.4.
2020

Hoivarahastoon maaliskuussa kohdistuneet huomattavat lunastukset ja koronaviruskriisin aiheuttama epävarmuus heikentää arvonluonnin kannalta kriittisen Hoivarahaston uusmyyntinäkymää ja kohottaa yhdestä tuotteesta riippuvaisen yhtiön riskiprofiilia. Päivitetyillä ennusteillamme tuotto/riski-suhde on mielestämme sijoittajan kannalta edelleen epäedullinen ja seuraammekin kehitystä toistaiseksi edelleen sivusta.

Tyyppi: company_report
5.3.
2020

Titaniumin H2-raportti oli hieman odotuksia parempi, mutta tulosennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Odotamme yhtiöltä edelleen paluuta tuloskasvuun ns. ”välivuoden” jälkeen Hoivarahaston jatkaessa kasvuaan. Nykyinen arvostustaso kuitenkin hinnoittelee tämän tuloskasvun jo täysimääräisesti ja mielestämme markkinat alihinnoittelevat yhtiön korkeaa riskitasoa. Lyhyen tähtäimen riski-/tuottosuhde säilyy heikkona ja pidämme nykykurssia hyvänä paikkana kotiuttaa voittoja.

Tyyppi: company_report
14.1.
2020

Pidämme nykyistä kurssitasoa erinomaisena tilaisuutena kotiuttaa voittoja Titaniumista ja mielestämme kurssirallin jälkeen osakkeen tuotto-/riskisuhde on painunut heikoksi markkinan ylenkatsoessa yhtiöön liittyvää korkeaa riskitasoa.

Tyyppi: company_report
29.10.
2019

Titaniumin osakekurssi on noussut viimeisimmän päivityksemme jälkeen yli 10 % ja yhtiön tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston kehitys on ollut samaan aikaan odotuksiamme vaisumpaa. Kurssinousun ja ennusteiden laskun myötä osakkeen riski-/tuottosuhde on heikentynyt selvästi, mikä puoltaa varovaisemman näkemyksen ottamista.

Tyyppi: company_report
30.8.
2019

Eilinen H1-raportti oli odotuksia parempi ja yhtiön näkymä säilyy suotuisana. Olemme tarkistaneet ennusteitamme lievästi ylöspäin, mutta emme edelleenkään odota merkittävää tuloskasvua yhtiöltä. Tulos pysyy kuitenkin erinomaisella tasolla ja asteittain laskevan riskiprofiilin myötä näemme kertoimissa lievää nousuvaraa. Tämä yhdessä verrokkiryhmän korkeimman osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen edelleen hyvällä tasolla. 

Tyyppi: company_report
17.6.
2019

Titaniumin alkuvuosi on lähtenyt odotuksia vaisummin liikkeelle ja 2019 tulos näyttääkin painottuvan selvästi vuoden jälkipuoliskolle. Olemme tarkentaneet ennusteitamme lievästi alaspäin, mutta iso kuva osakkeesta pysyy ennallaan. Korkea osinkotuotto (+9 %) yhdessä lievän tuloskasvun sekä  asteittain laskevan riskitason kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen riittävänä. 

Tyyppi: company_report
29.4.
2019

Ennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina ja odotamme yhtiöltä lähivuosilta maltillista tuloskasvua. Tuloksen painopiste siirtyy kuitenkin voimakkaasti jatkuviin tuottoihin mikä asteittain alentaa yhtiön riskiprofiilia. Korkeasta riskiprofiilistaan johtuen Titaniumin absoluuttinen ja suhteellinen arvostus on matala (2019 P/E 10x ja osinko +9 %). Arvostus on mielestämme perusteltu ja emme näe siinä lyhyellä aikavälillä oleellista nousuvaraa.

Tyyppi: company_report
14.3.
2019

Yhtiön H2-raportti oli odotuksiamme parempi ja kaikilta osin erittäin vahva. Olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteita ylöspäin ja suhteessa tähän arvostustaso on edullinen verrokkeja korkeammasta riskitasosta huolimatta. Korkea osinko yhdessä kertoimien lievän nousuvaran kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen edelleen hyvällä tasolla.

Tyyppi: company_report
25.10.
2018

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 7,5 euroon (aik. 8,5 euroa) markkinatilanteen heikentymisen myötä laskeneen hyväksyttävän arvostustason johdosta. Lähes 9 %:n osinkotuotto yhdessä verrokkeja pienemmän tulosriskin kanssa tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen markkinan kohonneista riskeistä huolimatta.

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.