Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
26.11.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
26.11.2020 klo 17:15

 

Titanium julkistaa vuoden 2021 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

4.3.2021 - tilinpäätöstiedote 2020.

26.8.2021 - puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2021.

Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yhtiötiedotteella sekä sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.3.2021 alkavalla viikolla (viikko 10).

Titaniumin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2021. Titaniumin hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

 

Lisätietoja:

Tiedotteet
10.11.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
10.11.2020 klo 16:40

 

Titanium Oyj:n omien osakkeiden luovutus optio-oikeuksilla 2018A tehtyjen osakemerkintöjen perusteella

Titanium Oyj:n optio-oikeuksilla 2018A on 29.10.2020-9.11.2020 välisenä aikana merkitty yhteensä 12.000 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,15 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 73 800,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tiedotteet
22.10.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
22.10.2020 klo 16:00

 

Titanium Oyj:n omien osakkeiden luovutus optio-oikeuksilla 2018A tehtyjen osakemerkintöjen perusteella

Titanium Oyj:n optio-oikeuksilla 2018A on 1.9.2020-21.10.2020 välisenä aikana merkitty yhteensä 25.000 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,15 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 153 750,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tiedotteet
15.10.
2020

Titanium Oyj 
Johdon liiketoimet 
15.10.2020 klo 13:00
 

 

Titanium Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Marsio, Mari

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Titanium Oyj

LEI: 743700114STNX9PNP369

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700114STNX9PNP369_20201015103150_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-13

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

Tiedotteet
27.8.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
27.8.2020 klo 8:00

Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2020. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Puolivuosikatsaus on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille.

Tiedotteet
10.7.
2020

Titanium Oyj

Lehdistötiedote

10.7.2020 klo 9.00

Titaniumin rahastoissa hyvä tuottokehitys alkuvuoden aikana

Titanium Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa oli hyvä tuottokehitys 2020 ensimmäisen puolivuosijakson aikana haastavasta ympäristöstä huolimatta. Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön ensimmäisen kuuden kuukauden tuotto oli +3,55 % ja Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunnon +2,08 %. Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosingon tuotto oli -3,20 %, kun kansainvälinen STOXX Global TMI NR EUR -osakeindeksin tuotto oli samalla aikavälillä -7,63 %.

Tiedotteet
25.6.
2020

Titanium Oyj

Johdon liiketoimet

25.6.2020 klo 10:00

 

Titanium Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Niiranen, Joni

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Titanium Oyj

LEI: 743700114STNX9PNP369

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700114STNX9PNP369_20200624125733_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-24

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
22.6.
2020

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
22.6.2020 kello 11.00

TITANIUM OYJ ON PÄÄTTÄNYT HENKILÖSTÖN OPTIO-OHJELMASTA

Titanium Oyj:n ("Titanium" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt 22.6.2020 uudesta optio-ohjelmasta. Päätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen päättää Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamisesta. Optioilla pyritään kannustamaan optionsaajia pitkäjänteiseen työntekoon Titanium-konsernin omistaja-arvon ja taloudellisen tilanteen parantamiseksi sekä toimimaan pitkällä aikavälillä Titanium-konsernin etujen mukaisesti.

Tiedotteet
15.4.
2020

Titanium Oyj
Lehdistötiedote
15.4.2020 kello 9.00 

Titaniumin kiinteistörahastojen hankkeet etenevät suunnitellusti

Tiedotteet
2.4.
2020

Titanium Oyj

Yhtiötiedote

2.4.2020 klo 13.45

 

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 2.4.2020 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako

Titanium

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.